Sarp kapısı inşaatında belediye krizi

Sarp kapısı inşaatında belediye krizi.14998
  • Giriş : 16.04.2008 / 22:13:00

TOBB tarafından finans edilen Sarp Sınır Kapısı inşaatının yapı ruhsat harcı yatırılmadığı gerekçesiyle durdurulması bakanlıkla belediyeyi karşı karşıya getirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Gümrük Müsteşarı Emin Zararsız, Sarp Kara Sınır Kapısı inşaatının durdurulmasıyla ilgili olarak, ''Bu yapılar için yapı ruhsat harcı istenmesi ve bu harç yatırılmadığından inşaat çalışmalarının ilgili belediye tarafında durdurulması mevzuata aykırı ve uygulamayı yapanların sorumluluğunu gerektirecek bir uygulamadır'' dedi.

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Gelirleri Kanunu'nun, inşaat giderleri genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binanın inşaat ruhsatı harcından istisna olduğuna ilişkin açık hüküm içerdiğine dikkat çekti.

Emin Zararsız, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Artvin Valiliğine yönelik 1 Nisan 2008 tarihli yazısında, ''gümrük kapılarında yapılacak olan inşaatların Gümrük Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan sözleşmeye göre yürütüldüğü, yapı ruhsatlarının Gümrük Müsteşarlığı tarafından alındıktan sonra yükleniciye yer tahsisi yapıldığı, buna göre inşaat ruhsatının Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından alınması gerektiği ve yapıların mülkiyetinin de Gümrük Müsteşarlığına ait olduğunun ve dolayısıyla Gümrük Müsteşarlığının genel bütçe içinde yer alması nedeniyle söz konusu kurum tarafından gümrük kapılarında yapılacak inşaatların ruhsatlandırılması ve bina inşaat harcından muaf tutulması gerektiğinin'' belirtildiğini bildirdi.

-''MEVCUT GÖRÜNÜM ÜLKEYE YAKIŞMIYOR''-

Türkiye'ye dışarıdan gelenlerin ilk karşılaştığı, ülkeden dışarı çıkanların da son gördükleri yer olduğu için hafızalarda kalan kara sınır kapılarının mevcut görünümlerinin Türkiye'ye yakışmadığını belirten Zararsız, Dünya ticaretindeki gelişmeler ve Türk dış ticaret erbabının dışarıya açılımı nedeniyle mevcut kara sınır kapılarının işlemler yönünden yetersizlikler taşıdığını vurguladı.

Zararsız, bütün kara sınır kapılarının Türkiye'ye yaraşır bir görünümde, iş ve işlem süreçlerini hızlandırıcı bir yapıda oluşturulması için Kara Sınır Kapılarının Modernizasyonu Projesinin başlatıldığını hatırlattı.

Bu yapıların genel bütçeye herhangi bir yük getirilmemesi için yap-işlet-devret modeliyle yapımının benimsendiğini, bunun için gerekli tüm işlemlerin yerine getirildiğini ifade eden Zararsız, şöyle dedi:

''Bugün itibariyle İpsala, Gürbulak, Habur ve Cilvegözü kara sınır kapıları bu model ve yöntemle yeniden yaptırılmış ve hizmete açılmıştır. Bu kapılarımız ülkemizin yüz akı yapılar olmuş iş ve işlem süreçleri ise önceyle mukayese edilemeyecek kadar hız kazanmıştır. Bu kapılarımız inşa ediliyorken Sarp Sınır Kapısında karşılaşılan durumla karşılaşılmamış, aksine kapıların bulunduğu yerlerdeki mahalli idareler işlemlerin süratli bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tüm çabaları göstermişlerdir.

Gürcistan'a açılan Sarp Kara Sınır Kapımızın önceki hali ülkemize ve yöreye yakışmayan bir durumda iken kısa sürede tamamlanarak bu yıl içinde hizmete girmesi planlanan yeni yapılar hem ülkemize, hem de yöreye büyük katkılar sağlayacaktır.

Hazine mülkiyetinde bir arsa üzerine Hazine mülkiyetinde yapılacak, vazgeçilemez ve devredilemez nitelikteki kamu hizmetlerinin yerine getirileceği bu yapılar için yapı ruhsat harcı istenmesi ve bu harç yatırılmadığından inşaat çalışmalarının ilgili belediye tarafında durdurulması ülkemizde ilk kez karşılaşılan bir durum olup mevzuatın açık hükümlerine aykırı ve uygulamayı yapanların sorumluluğunu gerektirecek bir uygulamadır.''
Zararsız, kanunun açık hükümlerine ve İçişleri Bakanlığının bu konudaki uygun görüşlerine aykırı olarak Sarp Kara Sınır Kapısı modernizasyon inşaatının durdurulmasının hukuki dayanaktan bütünüyle yoksun, haksız ve hukuksuz bir işlem olduğunu, bu konuda ilgili merciler ve mahkemeler nezdinde gerekli işlemler başlatılarak yürütüldüğünü kaydetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious