Seçim öncesi 3 paket

  • Giriş : 23.03.2007 / 00:00:00

Hükümet, çiftçilerin grup kefaletinden doğan borcunu Hazine'ye yüklemeyi ve işverene istihdam primlerinde indirim yapmayı planlıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

1 Çiftçinin kefalet borcuna af geliyor

AKP hükümeti, çiftçilerin grup kefaletleri nedeniyle oluşan borcuna af getiriyor. TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, düzenlemeye karşı çıkan Hazine ve Maliye bürokratlarını azarladı.
Komisyon, müştereken ve müteselsilen başka bir çiftçiye kefil olan ve hakkında icra takibi başlatılan çiftçilerin, borcunu ödeyememesi nedeniyle oluşan 196 milyon YTL'yi Hazine'nin karşılamasını öngören teklifi benimsedi.
Kirişçi, geçmişte birbirlerini tanımayan çiftçilerin, birbirlerine müteselsilen ve müştereken kefil yapıldıklarını ve borçlarını ödeyemediklerini ifade ederek teklifle bu sorunun giderileceğini söyledi.

Faiziyle 196 milyon YTL
Tarım Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, 1988'den 2004'e kadar 27 bin 804 borçlu çiftçi olduğunu, ancak birbirlerine kefil olmaları nedeniyle 540 bin çiftçinin yasal takibe alındığını belirterek, "Borç, anapara olarak 52.8 milyon YTL iken faiziyle 196 milyon YTL'ye ulaşmıştır" dedi.
Hazine Müsteşarlığı temsilcisi Yıldız Soykan, teklifin kendilerine toplantıdan bir saat önce ulaştığını ve inceleyemediklerini belirtti.
Kirişçi, "Biz tali komisyon olarak teklifi ele alıyoruz. Esas komisyonda teklif görüşülene kadar değerlendirmenizi yapar ve orada söylersiniz" dedi.

Hazine ve Maliye karşı
Soykan da çiftçilerin borçlarının Hazine tarafından karşılanmasına, bütçede karşılığı olmadığı için karşı çıktıklarını belirtti.
Maliye Bakanlığı temsilcisi Ayla Danırlı sözleşme serbestliği olduğunu, teklifle buna müdahale edildiğini kaydederek, "Düzenleme hukukun genel hükümlerine aykırı. Ayrıca bütçede karşılığı olmayan bir ödeme yapılamaz" dedi. Ziraat Bankası temsilcisi Cahide Berksoy da düzenlemeye karşı olduklarını kaydetti.
AKP'li Necdet Budak, Maliye Bakanlığı temsilcisinin karşı çıkmasını anlamayamadığını ifade ederek, "Biz kararı alırız, Maliye bunu öder" dedi. CHP milletvekilleri ise Kirişçi'ye, "İnsan komisyona davet ettiği insanları azarlamaz" diye tepki gösterdi.

Teklif ne getiriyor ?
# Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'yle 30 Ocak 2004'ten önce kredi sözleşmesi imzalayan ve birbirlerine müştereken ve müteselsilen borçlu olan çiftçilerin, bu borçlarını anapara, faiz ve masrafıyla 31 Aralık'a kadar ödemeleri şartıyla kefillikten doğan sorumluluğu son bulacak.
# Sözleşmede adı yer alan borçlulardan 31 Aralık'a kadar borcunu ödeyemeyenler hakkındaki icra takibine, alacağın tamamı ödeninceye kadar devam edilecek.
# Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borcu olan çiftçiler hakkında uygulanan yasal takipler sonucunda alacağın aciz vesikasına bağlanması halinde, bu vesikaya bağlanan faiz, masraf ve yargılama gideri Hazine tarafından karşılanacak.
# Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da bu haktan yararlanacak.
# Tarım Bakanlığı'nın, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerden, ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde çiftçilik belgesi aranmayacak.

2 İstihdama yüzde 40 prim indirimi

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, hükümetin hazırladığı istihdam paketine ilişkin bilgi verirken, "En az 10 işçi çalıştıran işletmeler işe aldıkları her yeni çalışanın vergi ve primlerini yüzde 40 indirimli ödesin" dedi.
Akaryakıt, LPG, Piyasa Denetim İstişare Toplantısı'nın gala yemeğine katılan Bakan Coşkun, "istihdam paketinin" Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Bugünlerde Başbakan takip ediyor. Gelinen nokta konusunda tekrar görüşme yapacağız."
Pakette hükümlü istihdamı konusunda üç farklı öneri üzerinde durduklarını anlatan Coşkun, "Ya zorunluluğu tamamen kaldıracağız ya işverenden küçük pay alınıp hükümlülerin primini devlet ödeyecek ya da 50'den fazla işçi çalıştıran işletmeler için geçerli olan hükümlü çalıştırma şartını 250'den fazla işçi çalıştıran işletmeler için zorunlu kılacağız" diye konuştu.

'IMF muhalefet etmedi'
TOBB'un "İşsizlik Fonu istihdamda kullanılsın" önerisine karşı kendilerinin yeni bir öneri getirdiklerini anlatan Coşkun şöyle konuştu:
"En az 10 işçi çalıştıran işletmeler işe aldıkları her yeni çalışanın vergi ve primlerini yüzde 40 indirimli ödesin. O zaman hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de Hazine hiç hesapta olmayan yüzde 60 gibi bir gelir sağlayacak. Bir işletme 100 yeni işçi alırsa halen çalıştırdığı 100 işçi üzerindeki vergi ve primlerine bu yüzde 40 indirimi uygulanacak. Böylelikle işletme hem yeni aldığı işçiler için hem de mevcut çalıştırdıkları için indirimli prim ödemesi yapacak."
Coşkun, Bakanlar Kurulu'na sundukları öneriye IMF'nin de muhalefet etmediğini kaydetti.
İstihdam paketinde vergi ve prim indirimi ile birlikte işletmelerin Ar-Ge teşviklere öncelik vereceklerini belirten Sanayi Bakanı, konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iki haftalık ek süre istediğini, Çalışma Bakanlığı'nın çalışmasını tamamlamasının ardından en kısa zamanda paketin açıklanacağını bildirdi.

Hem ağladı hem halay çekti
Bakan Ali Coşkun, akaryakıt sektörü temsilcilerinin ve bürokratların katıldığı yemekte, sözleri
kendisine ait olan türkü ve sanat müziği eserlerini sanatçılarla birlikte söyledi. Bugüne dek 28 şiiri bestelenen Bakan Coşkun, Başbağlar katliamı için yazdığı şiirin ağıt olarak okunması üzerine ağladı.
Coşkun yemekte halay da çekti.

3 Tarım ihracatında iade desteği arttı

Tarımsal ürün ihracatında, bu yıl için uygulanacak ihracat iadesi yardımı tutarları ve uygulama esasları belirlendi. Yumurta, dondurulmuş meyve, ambalajlı zeytin ve zeytinyağı, meyve suları ihracatındaki iade tutarları artırılırken, sözleşmeli tarım uygulamasında yüzde 40 olan ihracat iadesi artırım oranı yüzde 50'ye yükseltildi. Artırılan tutarın yüzde 40'ı ihracatçıya ödenecek.
Tebliğle ihracatçıya, iade yardımının yüzde 50'sini hizmet satın aldıkları firmalara aktarma olanağı getirildi. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2007'den geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, buket yapmaya elverişli çiçek, taze-işlenmiş-kurutulmuş-dondurulmuş sebze ve meyve, meyve suyu, reçel-jöle-marmelat, zeytinyağı, zeytin, bal, hazırlanmış veya konserve balık, yumurta, kümes hayvanları etleri ve bunlardan hazırlanmış ürünler, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları, bisküvi-gofret ve makarna ihracatında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması kurallarına uygun olarak ihracat iadesi ödenecek.

Mahsupta kullanılıyor
İhracatçı, söz konusu desteği, vergiler, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğal gaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ve ilgili tasfiye halindeki bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerine mahsup ediyor.
Bu yıl, ihracatçı firmalara ayrıca, hak edişlerinin en fazla yüzde 50'lik bölümünü, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara, tebliğde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilme olanağı getirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious