Seçime doğru siyasî parti analizleri (2) - MHP (YORUM)

Seçime doğru siyasî parti analizleri (2) - MHP (YORUM).8978
  • Giriş : 25.06.2007 / 22:40:00
  • Güncelleme : 25.06.2007 / 23:44:04

İstikrar tamamdır: AK Parti'yi konu alan ilk yazımın sonucu 'ekonomide istikrarın sağlandığı' şeklindeydi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Zira enflasyon üç senedir tek hanede, bütçe açığı neredeyse ortadan kalkmış ve mali disiplin sağlanmış, yüzde 20'lerden aşağı düşürülemeyen reel faizler son iki senedir tek haneye düşürülerek borçlanma maliyeti azaltılmış, kamunun borçlanma yükünde Maastricht Kriterleri çoktan yakalanmıştır.
Böylece işin zor kısmı geride kalmış, artık yeni atılımlar için hem ekonomik ve psikolojik ortam hem de maddi imkânlar oluşmuştur. Yeni hükümet için şanslı bir miras devrediliyor.

Yeni hükümetten çözüm bekleyen sorunlar:

Aşağıdaki sorunların çözümü yeni kurulacak 60. hükümeti beklemektedir: (i) Uygulanan programın istihdam oluşturma kapasitesi sınırlıdır. (ii) İç açıklar (bütçe açıkları) kapatılırken tedirgin edici boyutta bir dış açık (ticari ve cari açık) verilmektedir. (iii) Üretimin ve ihracatın ithalat bağımlılığı azaltılamamaktadır. (iv) Bütün iyi gelişmelere rağmen hâlâ 'yüksek faiz-düşük kur' olgusu vardır. (v) Sıcak para çeşitli kanallardan istikrarsızlık unsuru olmaya devam etmektedir. (vi) Yedi kat düşürülerek tarihî başarıya imza atılan enflasyon artık yüzde 8-10 aralığında direnmektedir. (vii) Ekonomi dış âleme o kadar çok bağımlı hale gelmiştir ki, içeride ağzınızla kuş tutsanız, öngörüde bulunmak ve planlama mantığı geliştirmek oldukça zor ve karmaşık hale gelmiştir.

İşte, gördüğünüz gibi birtakım değişkenler artık 'yan etki' olmaktan çıkarak istikrarsızlık unsuru olmaya başlamıştır. Yukarıda zikredilen ertelenemez iyileştirmeleri kazanmak için bunlar göze alınmıştır. Kaynakların kıtlığı sebebiyle ekonomi bir 'seçim yapma' zaruretidir. Şimdi sıra bu sorunların makul sürede kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulmasında. Bunun için artık mevcut programda yenilik yapmak şart. İşte yeni dönem için AK Parti, MHP ve CHP'nin bu sorunlara ne tür çözümler önerdikleri önem kazanıyor.

MHP'nin 121 sayfalık seçim beyannamesinin 66-87. sayfaları 'Ekonomik Hedefler ve Politikalar' başlığını taşıyor. Bana cevap teşkil edecek temel tartışmalar burada yer alıyor. 'Beyannamede' hem sorunların ve çözüm mantığının farkında olunduğu hem de akademik bir disiplin ve düzey göze çarpıyor. Muhalefette olmanın eleştirel rahatlığı ve konforu kullanılıyor. Ne de olsa, makro ekonomik dengeler düzeltilmiş ve devlet yeniden temel hedefler için kaynak tahsis edebilir hale gelmiştir. Bu doğal. Ancak bir rey daha fazla 'tırtıklamak' için gelişigüzel vaatler yapılmıyor, sorumluluk düzeyi yüksek bir tavır benimseniyor. Beyannamede ekonomi mantığı, piyasa gerçeği, Türkiye'nin küresel entegrasyonu gibi gerçekler veri alınıyor. Sanırım SPK eski başkanı Doç. Dr. Doğan Cansızlar'ın buradaki etkisi oldukça yüksek.

MHP ekonomide de yüzde 7 büyüme ve beş yıl sonunda yüzde 3 enflasyon vaat ediyor. Ancak ne büyümenin kaynağı ne de enflasyonun nasıl düşürüleceği ikna edici bir şekilde açıklanıyor. "İstihdam dostu politikalarla her yıl 700 bin istihdam oluşturularak işsizlik azaltılacak." deniyor; ancak işsizlik oranında bir hedef yok. Cari açık ve ticarî açıktan şikâyet ediliyor; ancak bu konuda kısa vadede sihirli bir değneğin olmadığı da kabul ediliyor. Düşük kurdan şikâyet ediliyor; ancak serbest kur uygulanacağı da kabul ediliyor. YTL'nin aşırı değerlenmesinin önlenmesi için reel faizlerin düşmesinin önemi ifade ediliyor; ancak bunun nasıl olacağının cevabı yok. Kura 'müdahale ederiz' denilirken, AK Parti döneminde yapılan büyük miktarlardaki müdahalenin işe yaramadığı unutuluyor. Sıcak paranın nasıl önleneceği konusunda zerre kadar açıklama yok. "Özel sektörün tedirgin eden borçlanmasının" önüne geçilmesinden bahsediliyor; ancak bunun nasıl sağlanacağı asla açıklanmıyor. Okurlardan gelecek tepki üzerine bu iddialarımı bir ilave yazıyla derinleştirebilirim. Ancak şunu ifade edeyim, MHP seçim beyannamesi en temel sorunlara 'dokunuyor'; ancak birçoğunu cevapsız bırakıyor. En netameli konuları 'es' geçiyor.

İBRAHİM ÖZTÜRK

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious