Seçmen listeleri yarın askıda

  • Giriş : 08.05.2007 / 00:00:00

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak genel seçim için seçmen listeleri yarından itibaren askıya çıkarılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Listeler, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17. 0'de askıdan indirilecek.

YSK Başkanlığı, seçmen kütüğü güncelleştirme usul ve esaslarını belirleyerek, genelgeyle il ve ilçe seçim kurullarına, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

YSK'nın aldığı karara göre, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak genel seçimde, Bilgisayar Destekli Seçmen Kütük sistemi (SEÇSİS) Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonrası oluşan listeler muhtarlıklarda askıya çıkarılacak.

Seçmen listeleri, yarın sabah 08. 00'de askıya çıkarılacak ve 21 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 17. 00'de askıdan indirilecek.

Taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu seçmen listeleri, yarın koğuşlara veya yönetimce belirlenecek uygun yerlere asılacak. Bu listeler ise 17 Temmuz 2007 Salı günü askıdan indirilecek.

Seçmen listelerinin askıda bulunduğu süre içinde seçmenlere yardımcı olacak ehil bir kişi görevlendirilecek.

Askı yeri görevlisi, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile birlikte diğer kimlik bilgilerine uygun olarak doldurulan formları aynı gün, mümkün olmazsa en kısa sürede İlçe seçim Kurulu Başkanlığına teslim edecek.

LİSTELERE KİMLER YAZILACAK?

YSK'nın genelgesine göre, seçmen listelerine yazılabilecekler şöyle sıralandı:

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için SEÇSİS projesi kapsamında güncelleştirilerek kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerine veya daha sonra yapılan seçimlerde güncelleştirilen listelere herhangi bir sebeple yazılamamış olanlar,

22 Temmuz 1989 tarihinde ve daha önce doğanlar

Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacıyla listenin askıya çıkarıldığı seçim bölgesine gelenler,

Muhtarlık bölgesi askı listesinde veya tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlarla, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunmayanlar,

Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayanlar,

Taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen listesine yazılmamış bulunanlar.
Yer değişikliği yapanlar nakil belgelerini, memurlar ise atama onay belgelerini ibraz edecek. Askerlikten terhis olanların terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekecek.

KİMLER YAZILAMAYACAK

Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşlarıyla askeri öğrenciler izinli olsa bile listelere yazılamayacak.

Seçmen kütüğüne kaydolmak için başvuranlar, askı yerlerinde hazır bulundurulacak ya da www. ysk. gov. tr. internet adresinden temin edilebilecek Seçmen Yeni Kayıt Formu'nu doldurarak, askı yeri görevlilerine teslim edecek.

İkametgahını, diğer bir ilçeye veya aynı ilçe dahilinde bir muhtarlık bölgesinden diğer bir muhtarlık bölgesine nakleden seçmenler, yeni ikamet ettikleri muhtarlık bölgesi askı listesine kaydolmak için nakil ilmühaberleri ve geçerli belgelerle Seçmen Bilgileri Değişiklik Formu'nu dolduracak.

Askı listelerindeki bilgilerinde yanlışlık olan seçmenler de aynı formu doldurarak, yanlışlıkları giderecek.

Formlara, kimlik bilgilerinin yanı sıra TC kimlik numarası da yazılacak.

İKAMETGAHLARINI DEĞİŞTİRENLER

Güncelleştirilmek suretiyle kesinleşen veya bu tarihten sonra herhangi bir seçim nedeniyle yeniden güncelleştirilerek kullanılan muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesinden sonra ikametgahını aynı ilçe içinde başka muhtarlık bölgesine nakledenlerle bir ilçeden diğer bir ilçeye nakledenler, askı süresi içinde yeni ikametgahlarını belirten belgeleriyle birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilecek.

Aynı ilçede muhtarlık bölgesini değiştirenlerin adres bilgileri, yeni muhtarlık bölgesi listesine kaydedilecek.

İkametgahını başka ilçeye nakledenlerin adresleri ise yeni seçim bölgesine kaydedilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, muhtarlık bölgesinde oturmadığı tespit edilen seçmen kayıtları, ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile dondurulacak.

ÖZÜRLÜLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, muhtarlık bölgesi askı listelerinde özürlü seçmenlerin özür durumları gösterilecek. Bilgi değişikliği formlarında da özürlülük durumunu tanımlayan bölüm yer alacak.

Seçmenler, bu formlarda özürlülük durumlarını belirtebilecek.

Seçmen listelerine, siyasi partiler ya da seçmenler tarafından askı süresi içinde itiraz edilebilecek. İtirazların karara bağlanmasının ardından muhtarlık bölgesi askı listeleri 27 Mayıs 2007 Pazar günü kesinleşecek.

Kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için süresinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin isimleri sandık listelerine eklenecek ve oy kullanmaları sağlanacak.

Ceza ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlüler ve tutukluların seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için, Cumhuriyet Başsavcılığından oy verme gününden evvelki 17 Temmuz 2007 Salı gününe kadar bu kişilerle ilgili bilgiler istenecek ve listeleri kesinleştirilecek.

BİR SANDIĞA 300 SEÇMEN

Genel seçimde bir sandık bölgesi 300 seçmeni kapsayacak. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 300 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilecek.

Kesinleşen sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemlerinden sonra seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 30 Mayıs 2007 Çarşamba günü başlanacak. Dağıtım işi 12 Temmuz 2007 Perşembe gününe kadar tamamlanacak.

Bilgi kağıtları ulaşmayan seçmenler, oy verme gününde bu belgeleri sandık kurulu başkanlıklarından temin ederek, oy kullanabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious