Seçmen sayısı yanlış mı belirlendi?

Seçmen sayısı yanlış mı belirlendi?.13026
  • Giriş : 28.11.2008 / 12:28:00
  • Güncelleme : 28.11.2008 / 12:52:23

Tarhan Erdem, YSK Başkanının seçmen sayısının geçen yıla göre 6 milyon kişi arttığı açıklamasını doğru bulmadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Erdem, Şubat ayında yaptığı açıklamada son nüfus sayımına göre, son seçimde oy kullanan seçmen sayısının 5 milyon eksik çıktığını söylemişti. Yüksek seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın'ın dün seçmen sayısının geçen yıla göre 6 milyona yakın artışla 48 milyon olduğunu açıklaması üzerine Erdem'e tekrar başvurduk. 1979'dan bu güne kadar doğru bir kütük elde edilemediğini söyleyen Tarhan Erdem'e göre, “YSK'nın bu açıklaması bence Anayasa'ya ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun'un temel ilkelerine aykırıdır. Bunun sonucunda da YSK ve seçmen kütüğüne güven azalabilir. Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek bir şey. YSK Başkanı Aydın'ın, seçmen sayısı 42 milyondan 48 milyona çıktı demesi yanlış.”

29 Mart 2009 yerel seçimlerine kısa bir süre kala YSK'nın seçmen sayıları ile ilgili verdiği rakamlar tartışma yarattı. Yüksek seçim Kurulu Başkanı Aydın dün yaptığı açıklamada, seçmen sayısındaki 6 milyonluk artışı şöyle gerekçelendirmişti:

“SEÇMEN GELMİYORDU, KENDİSİNİ KÜTÜĞE YAZDIRMIYORDU”

Yüksek seçim Kurulu Başkanı Aydın, 21 Ekim 2007 referandumunda askıya çıkan listede seçmen sayısının 42 milyon 629 bin 733 iken, güncelleme sonucunda 48 milyon 265 bin 644 olduğunu söyledi. “Listeler geçen yıl Mart ayında 2 ay askıda kaldı. Daha sonra 22 Temmuz seçimi ve 21 Ekim referandumu için iki kez daha askıya çıktı. Eskiden seçmen kendisini yazdırmadıkça biz yazamıyorduk. Oysa şimdi AKS kayıtlarına göre yazabiliyoruz. Bence aradaki farkın nedeni, daha önce seçmen gelmiyordu, kendisini kütüğe yazdırmıyordu. Yerel seçimlerin yapılacağı 29 Mart 2009 itibariyle 18 yaşını dolduranlarla birlikte bu sayı çıkıyor.”

Tarhan Erdem'in konuyla ilgili verdiğiyanıtlar şöyle:

SEÇMEN RAKAMI YANLIŞ ÇÜNKÜ...

YSK Başkanı'nın açıkladığı rakam sizce doğru mu?
Bana göre yanlış. Yanlış derken şunu söylemek istiyorum. 42 milyonun da doğruluğu savunulabilir, 48 milyonun da doğruluğu savunulabilir. Önce nüfusumuzu doğru tespit edebilmeliyiz. Biz henüz nüfusumuzu doğru tespit edemedik, bu birincisi. İkincisi, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü yani Yüksek seçim Kurulu da seçmeni doğru tespit edemedi.

İKİ YANLIŞ VAR

Ortada iki tane yanlış var. Mart ayında çıkan kanunda kütüğün bu adrese dayalı nüfustan elde edilebileceği şeklinde bir madde var. Dün askıya çıkan kütükler Nüfus Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır. Bu ne demek? Bu kütükler YSK'nın dışında bir yerde yapılıyor demek. Kütüğün esas verisi orada demek. Halbuki 298 sayılı kanunun 28. maddesinin 1. ve 2. fıkrası çok açık olarak söyler ki, bu YSK'da yapılacak; proje tasarımı, çalışmalar, veri toplamalarla yapılacaktır, der.

Yasallık anlamında da bir sorun var diyorsunuz...
Evet. Yasa yanlış. Çünkü Anayasa'ya göre seçimlerin baştan sona yargı yönetim, denetim ve gözetiminde yapılması lâzımdır. Oysa adrese dayalı nüfus YSK'nın denetiminde yapılmış bir çalışma değildir. Ayrı bir kanunla yapılmış bir çalışmadır. Çalışmanın doğruluğu yanlışlığı tartışmalıdır, bana göre de doğru değildir.
298 sayılı yasada 33. maddeye eklenen seçmen kütüğü adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak belirlenecek, YSK'ca belirnenecek” lafı yanlış. Neden? Çünkü bizim anayasamıza göre seçmen kütüğünün belirlenme, düzenlenme yeri YSK'dır. Şüphesiz YSK başka kurumların yaptığı çalışmalardan yararlanabilir ama doğrudan doğruya onu alıp, 48 milyon diyemez.

1979'DAN BUGÜNE DOĞRU BİR KÜTÜK ELDE EDİLEMEDİ

Peki, ne yapılması gerekir?
Bence 33. ve 36. maddelerde yapılan değişiklikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirdi veya diyebilirdi ki, “Bu kanun, benim 298'in diğer maddeleriyle çelişmektedir. Bu çelişkiyi yasama organı kaldırsın veya ben bunu tatbik etmem” gibi bir şey söylemeliydi.
Şimdi YSK, nüfus idaresinin hazırladığı verilerden bir seçmen kütüğü elde ediyor. O zaman YSK'nın Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün ne görevi kalıyor?
Prensip olarak bu işin YSK'da yapılması gerikir. Maalesef YSK, 1979'da bugünkü sisteme getirilmiştir, bilgisayar ortamı kanunu çıkmıştır. 1979'dan bu güne kadar doğru bir kütük elde edilemedi. YSK tabii kanun değiştiği için kanuna sığınıyor. 298'in 33. ve 36. maddesinde yapılan değişikliğe dayanıyor. Ama o kanunun temel maddelerini yok sayıyor. Seçmen kütüğü, Yüksek seçim Kurulu'na bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından bu yasaya uygun tasarlanacak, planlanacak, yürütülecek çalışmalarlarla elde edilir.

YSK, BUNUN DOĞRULUĞUNA MÜHÜR BASIYOR MU?

Sonuçta YSK tarafından 6 milyon fazla seçmen artışı olduğu açıklandı. Ve Aydın diyor ki, “Eskiden seçmen kendisini yazdırmadıkça biz yazamıyorduk. Oysa şimdi AKS (Adrese kayıt sistemi) kayıtlarına göre yazabiliyoruz. Bence aradaki farkın nedeni, daha önce seçmen gelmiyordu, kendisini kütüğe yazdırmıyordu. Yerel seçimlerin yapılacağı 29 Mart 2009 itibariyle 18 yaşını dolduranlarla birlikte sayı bu çıkıyor.”
Tamam bu sayı çıkıyor. Eğer onun dayandığı asıl veri yani adrese dayalı nüfus tespit verisi doğruysa, sayın Aydın'ın söylediği doğru olur. YSK, bunun doğruluğuna mühür basıyor mu? Halka karşı seçmen kütüğünü doğru yapmak görevi YSK'nındır. Başkasının yaptığı yanlışsa ben ne yapayım, diyemez.

HALKIN SEÇMEN KÜTÜĞÜNE GÜVENİ AZALIR

Seçmen rakamı 48 milyon 265 bin 644 olarak açıklandı. Bu noktadan sonra nasıl bir problem çıkar?
Listeler askıya çıkınca partiler eğer görevlerini yapıp bunları denetlerse, birçok yerde eksik, birçok yerde de fazla yazılmış olabilir. Bu eksik veya fazlalar dramatik bir şekilde; mesela adam der ki, “Biz 50 hane burada oturuyoruz. 50 hane de yazılmamış” der ve buna benzer birtakım olaylar ortaya çıkarsa, çifte kayıtlar ortaya çıkarsa halkın seçmen kütüğüne güveni azalır. İşin ta başına döneriz. YSK'nın bu açıklaması bence Anayasa'ya ve 298.'in temel ilkelerine aykırıdır. Bunun sonucunda da YSK ve seçmen kütüğüne güven azalabilir. Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek bir şeydir. Ama YSK Başkanı Aydın'ın, “Seçmen sayısı 42 milyondan 48 milyona çıktı” demesi yanlıştır. Kütükler kesinleşmedi ki, askıya çıktı. Kütükler askıya çıkacak, kuralları içinde genelgeye uygun olarak güncenlenecek ve o güncellenmiş seçmen kütükleri içen YSK; “Bu benim kütüğümdür” diyecek. Seçmen kütüğü 5'inde askıdan inecek, ilçe seçim kurulları benim listemde şu kadar düzeltme oldu, yeni kütük şu hale geldi diye bildirecek YSK'ya. YSK da onları toplayarak diyecek ki, “Türkiye'de şu kadar seçmen vardır”.

Doğru açıklama değil, çünkü zamanı değil. Bunun ayın 5'inden sonra açıklanması lâzım. O zaman da YSK'nın sorumluğu yüklenmesi lâzım. Yani, “Bu rakamlar benim TÜİK'ten aldığım rakamlardır” dememesi lâzım. “TÜİK'ten yararlandım ama bu benim kütüğümdür” demesi lâzım.

NTV

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*