Şeker fabrikaları satışa çıktı

Şeker fabrikaları satışa çıktı.8498
  • Giriş : 26.09.2008 / 12:32:00

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum Şeker Fabrikalarını ihaleye çıkardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Tek paket halinde satılacak olan söz konusu fabrikalar için teklifler 27 Kasım'da alınacak.

Yılın son çeyreğinde iki, 2009'un ilk çeyreğinde de üç porföy halinde olmak üzere kalan şeker fabrikaları da satışa çıkarılacak.

ÖİB, şeker fabrikalarında ilk portföy için ihale ilanına çıktı. Buna göre; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker A.Ş.) ait Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum Şeker Fabrikaları (Portföy A) portföy grubu olarak bir bütün halinde “Satış” yöntemi “Varlık Satışı” şeklinde uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilecek.

Son teklifin 27 Kasım'da alınacağı ihalede, geçici teminat tutarı 10 milyon dolar, şartname bedeli 25 bin dolar olarak belirlendi.

İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Teklif Sahipleri Portföy A'nın tamamı için teklif verecek. Fabrikalar ile birlikte satışa konu gayrımenkullerin listeleri İhale Şartları Belgesinin ekinde verilecek.

BEŞ YIL YERLİ PANCARDAN ÜRETİM ŞARTI

Portföy grubunu satın alan alıcıya, portföy grubu için Şeker Kurulu tarafından belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az beş yıl yerli pancardan beyaz şeker üretilmesi şartı getirildi.

İhale bedeli vadeli olarak ödenmek istenirse, ihale bedelinin asgari yüzde 20'si Portföy Grubu Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu, azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla, en fazla 48 ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecek.

İKİNCİ ETAP SATIŞ SON ÇEYREKTE

Bu arada, B ve C Portföylerinde A Portföyüne benzer; D, E ve F Portöylerinde ise ihale ilanında ihale bedellerinin vadeli ödenmesi halinde peşinat oranının yüzde 50 ve kalan miktarın en fazla 24 ay içinde ödenmesi şeklinde düzenleme yapılması söz konusu olabilecek.

Öte yandan, B ve C Portföy Grupları 2008 yılı son çeyreği içinde; D, E ve F Portföy Grupları ise 2009 yılı ilk çeyreği içinde özelleştirme ihalelerine çıkacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*