Selzedelere müjde!

  • Giriş : 29.11.2006 / 00:00:00

Sel felaketinden etkilenen çiftçilerin tarımsal kredi borçları 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bakanlar Kurulu'nun kararına göre; 15 Eylül 2006-20 Kasım 2006 tarihleri arasında sel felaketine maruz kalan illerde faaliyet gösteren ve tabii afet sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları ve seraları toplam olarak en az yüzde 20 oranında zarar gören ve bu durumları il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan ve 30 Kasım 2006 tarihi itibariyle vadesi henüz gelmemiş veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları 1 Aralık 2006 tarihi itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile faizsiz olarak ertelenecek.

Faizsiz ertelenen dönem için Bankanın uğrayacağı gelir kayıpları, bankanın uyguladığı kredi konuları itibarıyla cari tarımsal kredi faiz oranı ile tarımsal kredi cari temerrüt faiz oranları esas alınarak hesaplanacak ve bu amaçla Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten, Müsteşarlıkça Bankaya avans olarak erteleme süresi sonunda ödenecek. Üreticilerin borçlu bulundukları banka ve Tarımsal Kredi Kooperatiflerine erteleme için müracaat süresi, bugünden itibaren 3 ay olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious