Servet kimlerde?

  • Giriş : 16.12.2006 / 00:00:00

Bakın dünyanın serveti nasıl dağılıyor?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

# 2001 başı itibariyle, dünyada 499 dolar milyarderi var.
# Yine aynı tarihte, dünyadaki dolar milyoneri sayısı 13.568.229 idi.
# Halen, dünya refahının yarısından fazlası, dünya nüfusunun % 2'si tarafından kontrol ediliyor.
# Kişisel serveti en yüksek olan ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD). Onu, Japonya ve İngiltere takip ediyor.
# 500.000 dolardan fazla serveti olan herkes, servet büyüklüğü bakımından, dünyadaki nüfusun % 1'i arasında.
# Dünyada o denli büyük bir fakirlik var ki, 2.200 dolar serveti olan bir kişi bile, dünyanın en zengin % 50'si arasında.
# Servet birikiminin en yoğun olduğu dünya bölgesi, ABD ve Kanada'nın yer aldığı Kuzey Amerika. Onu, Avrupa ve Japonya, Yeni Zelanda ile Avustralya'nın yer aldığı Asya-Pasifik ülkeleri takip ediyor. Bu ülkelerde yaşayan insanlar, dünyadaki servetin yaklaşık % 90'ını kontrol ediyorlar.

Rüşvet alışkanlıkları
# Dünyadaki nüfusun % 10'u, dünyadaki servetin % 85'ine sahip.
# Dünya nüfusunun fakir % 50'si ise dünyadaki toplam servetin sadece % 1'ine sahip.
# Servet dağılımının en bozuk olduğu ülke ABD iken, servet dağılımının en eşit sağlandığı ülke Japonya.
# ABD'den sonra servet dağılımının en bozuk olduğu ülkeler, İngiltere, Rusya, Endonezya ve Pakistan.
# Servet ve gelir dağılımı giderek bütün dünyada bozuluyor. Zengini daha zengin yapan bir sistem gittikçe yerleşiyor.
# Gelişmekte olan ülkelerde, servet biriktirme zorluklarının başında, ülke insanlarının birbirlerini sürekli engellemeleri ve rüşvet alışkanlıkları geliyor.
# Gelişmekte olan ülkelerin gittikçe daha fakirleşmeleri, zengin ve fakir ülkeler arasındaki servet farklılığını her gün daha da artırıyor.
# 2000 yıl sonu itibariyle, dünyadaki ortalama servet 20.500 dolar.
# Aynı tarihte, dünyadaki servet toplamı yaklaşık 125 trilyon dolar. Bu da dünyadaki yıllık üretimin 3 katına denk geliyor.

ABD'nin hakimiyeti
# ABD'de bir kişinin ortalama 143.727 dolar serveti var. Bu miktar, Japonya'da 180.837 dolar.
# Bir kişinin ortalama serveti Hindistan'da 1.100 dolar, Endonezya'da 1.400 dolar, Zimbabve'de 1.465 dolar ve bu konuda en geri durumda olan Kongo'da sadece 180 dolar.
# Halen, dünyada en süratli biçimde servet biriktiren ülkeler Çin ve Hindistan. Çin'deki servet dağılımı ise uluslararası bozuk duruma göre, oldukça dengeli.
# ABD dünyadaki servetin % 37'sini kontrol ederken, Japonya % 27'sini, İngiltere % 6'sını, Fransa % 5'ini, Almanya ve İtalya'nın her biri % 4'ünü kontrol ediyor.
# ABD vatandaşları ortalama olarak servetlerinin yarısını hisse senetlerinde tutuyorlar. Bu oran, Almanya, Fransa, Danimarka ve Tayvan'da üçte bire düşüyor.
Araştırmada, servet, fiziksel ve mali varlıkların toplamından, borçların düşülmesiyle kalan varlıkların esas alınmasıyla belirlenmiş.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious