Seyrantepe için geri sayım başladı

Seyrantepe için geri sayım başladı.14935
  • Giriş : 14.06.2007 / 11:19:00

Galatasaray Seyrantepe Stadı İhalesi, 19 Temmuz 2007’de yapılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İdare, bazı gazetelere de yarım sayfalık ilanlar verdi.
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek ihale, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı usulü ile yapılacak.
İhalenin geçici teminatı, toplam satış geliri üzerinden teklif edilen bedelin yüzde 2’si olacak.
İhaleyi alan firma, stadı 720 günde bitirerek, Galatasaray Kulübüne teslim edecek.
İlana göre, İstanbul Şişli’de yer alan Ali Sami Yen Stadyumu’nun bulunduğu 34 bin 640,43 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde "Kentsel Sosyal Altyapı Alanları"nın yapılması karşılığında, İstanbul Şişli Ayazağa (Seyrantepe arazisi) üzerinde, 52 bin seyirci kapasiteli, çok amaçlı çatısı açılır kapanır stadyum yapılacak. Stadyumda 4 bin 500 araçlık otopark yer alacak.
Yapılacak spor kompleksi inşaatı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilecek ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Esası’na göre, İdare Payı Toplam Geliri’nin ödenmesi işleri, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Usulü ile yapılacak.
Açık ihale usulüne göre yapılacak ihale, yeri ve yabancı inşaat firmalarına ve kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak. Uluslararası olmayan ihalede teklifler, Türkçe olarak verilecek.
İhaleye katılacak firmalar, ihale evraklarını TOKİ’den 09.00-18.00 saatleri arasında, 1500 YTL yatırarak satın alacak.
Firmalar, işle ilgili sorularını 12 Temmuz 2007, saat 14.00’e kadar yazılı olarak iletebilecek.
Teklif dosyaları, 19 Temmuz 2007, saat 14.00’e kadar sıra numaraları alındılar karşılığında, TOKİ İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim edilecek. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek.
Teklifler, 19 Temmuz 2007 tarihinde, saat 14.00’den itibaren, katılımcılar huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak.
Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecek ve herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecek.
Tekliflerin değerlendirilmesinde hasılat paylaşımına konu projeyi oluşturan mali unsurların yanı sıra, spor kompleksine ait avan proje, mahal listeleri ve maliyet verileri, firma ciro bilgileri, referansları dikkate alınarak, İdare tarafından uygun görülenler ikinci oturuma davet edilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT
Geçici teminat tutarı, isteklinin toplam satış geliri üzerinden teklif ettiği bedelin yüzde 2’si olacak.
Tahmin edilen gelirden düşük olmamak kaydıyla, spor kompleksine ait avan proje, mahal listeleri ve maliyet verileri uygun görülerek 2. oturuma davet edilen isteklilerden, arsa karşılığı olarak İdare’ye en yüksek bedeli teklif eden ve teklif alma şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip istekli tercih edilecek.
Stadyum inşaatının tamamlanması için verilecek olan 720 günlük sürenin dolması beklenmeden 120 gün önce, hasılat paylaşımına konu olan Ali Sami Yen Stadyumu’nun bulunduğu taşınmaz, yüklenici firmaya teslim edilecek.
Katılımcı firmalardan, gerekli belgelerin yanı sıra iş deneyimi belgesi, mali durum bilgi ve belgeleri istenecek. Toplam ciroda son 3 yılın ortalaması da 10 milyon YTL’den az olamayacak.
İhale, basına açık yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious