Sezer daha önce veto ettiği yasayı onayladı

  • Giriş : 04.04.2007 / 00:00:00

Sezer, daha önce veto ettiği ve TBMM’de bir kez daha görüşülüp iade gerekçeleri doğrultusunda değiştirilerek kabul edilen Kanun"u onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, daha önce veto ettiği ve TBMM’de bir kez daha görüşülüp iade gerekçeleri doğrultusunda değiştirilerek kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. Sağlık alanında önemli değişiklikler öngören yasa, aile hekimliği ile ilgili de yeni bir düzenleme getiriyor.
Buna göre, zorunlu hizmete tabi doktorlar bulundukları illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilecek veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilecek. Aile hekimliğinde alınan görevler de zorunlu hizmetten sayılacak. Aile hekimliğinde; birinci basamak sağlık kurumlarında görev alan doktorların, il içinde yerleri değiştirilebilecek.

Özel hastanede çalışma izni
Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde ve tazminat hakkından yararlanmamak şartıyla mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilecek. Bunlara, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmeyecek. Ancak, il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenler serbest olarak çalışamayacak. Askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan başhekimler, serbest çalışma yasağına tabi olmayacak.
Sezer daha önce söz konusu kanunun, tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat talebinin karşılanması için "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" oluşturulması, klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan, atama izni alınmaksızın atama yapılması, yabancı doktorların da Türkiye’de çalışmasına imkan tanınması ile anestezi uzmanı bulunmadığı hallerde anestezi teknisyenlerin ameliyatlara girmesini öngören maddelerini veto etmişti. TBMM'de yeniden görüşelen kanun bu maddeler çıkartıarak yeniden Köşk'e gönderilmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious