Sezer onay verdi 20 bin yeni polis geliyor

  • Giriş : 10.03.2007 / 00:00:00

"Büyükşehir Belediyeleri Yasası, Belediye Yasası, İl Özel İdaresi Yasası ve Mahalli İdare Birlikleri Yasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 20 bin polis memuru alınacak. Yerel yönetimlerle ilgili yasalarda yapılan değişiklikle, havaalanlarında işyeri açma ruhsatı verme yetkisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde olacak. Yasayla, sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere her türlü ruhsat verme yetkisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde olacak.

Yasaya göre, büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu, yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık, itfaiye hizmetlerine ilişkin taşınmaz malları büyükşehir belediyesine devredilecek. Devir işlemleri valiliklerce teşekkül edecek komisyonlarca yürütülecek. Belediyelerin taşınmazlarının satılması, borçlanma yapılması İçişleri Bakanlığı'nın onayına tabi olacak. Yasayla, mahalli idare birlikleri tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlarla cezalara ilişkin hususlarda Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanacak. Yasaklamaya konu fiil veya davranışları TCK'ya göre suç teşkil eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında TCK hükümlerine göre cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

"İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa" ise vefat eden gazilerin eşlerinin ölmesi halinde maaşlarının çocuklarına devredilmesi ve gazilerin yararlanacağı kamu araçlarının özelleştirilmesi halinde kendilerine tanınan sosyal hakların aynen devamı gibi düzenlemeler öngörüyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious