Sezer'den, Enerji Verimliliği Kanunu'na veto

  • Giriş : 13.03.2007 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Enerji Verimliliği Kanunu'nu 5., 7. ve 10. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye geri gönderdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanılğı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sezer'in Enerji Verimliliği Kanunu'nu 5., 7. ve 10. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye geri gönderdiği bildirildi. Sezer veto gerekçesinde, "İncelenen yasanın 5, 7 ve 10. maddelerindeki düzenlemeleri suç ve cezada yasallık ilkesi ve hukuk devleti niteliğiyle bağdaştırmak olanaksızdır" denildi.

Sezer gerekçede şu ifadelere yer verdi: "Anayasanın anılan kuralları karşısında, idari yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevlendirilmesi konusunda yasa koyucunun takdir hakkı bulunmamaktadır. Nitekim, Anayasanın 155. maddesinde, 'yasanın başka bir idari yargı mercine bırakmadığı' denilerek, yasa koyucuya verilen takdir yetkisi idari yargı yerini belirlemekle sınırlandırılmıştır.

İdare hukuku ilkelerine göre oluşturulan bir idari işlemin, yalnızca para cezası yaptırımı içermesine bakılarak denetiminin idari yargı alanından çıkarılıp adli yargıya bırakılması, yukarıda açıklanan anayasal kurallar nedeniyle olanaklı görülemez. İncelenen yasanın 10. maddesinde öngörülen, idare hukuku esaslarına göre oluşturulan bir idari işlem niteliğindeki idari para cezasının yargısal denetiminin, maddede tersine düzenleme yapılmayarak adli yargı yerine bırakılması, Anayasa'nın 125. ve 155. maddeleriyle bağdaşmamaktadır. Ayrıca, incelenen Yasa'nın 10. maddesinde yer verilen idari yaptırımların, kamu hukuku esaslarına göre oluşturulan idari işlemler olduğu için kabahat olarak nitelendirilmesi de uygun değildir.

Suç ve cezada yasallık ilkesi, suç oluşturacak işlem ve eylemlerin ve bunlara uygulanacak cezaların yasada açıkça belirtilmesini, bu konuların idari düzenleyici işlemlere bırakılmamasını gerektirmektedir. Çünkü, suç oluşturacak işlem ve eylemlere yasada belirgin biçimde yer verilmemesi, bu konunun idari düzenleyici işlemlere bırakılması belirsizlik yaratacak ve yasallık ilkesinin ihlali anlamına gelecektir."

İncelenen yasada, maddelerin kendi içinde ya da 10. maddede idari yaptırımlar düzenlenmiş olmakla birlikte, suç oluşturacak eylemlerin belirlenmesi yönetmeliğe bırakılmıştır. Başka bir anlatımla, yasada, yönetmelikle saptanan eylemlere uyulmaması idari yaptırım nedeni sayılmıştır. Bu durumda incelenen yasanın 5, 7 ve 10. maddelerindeki düzenlemeleri suç ve cezada yasallık ilkesi ve hukuk devleti niteliğiyle bağdaştırmak olanaksızdır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious