Sezer'den Arınç'a taş

  • Giriş : 06.02.2007 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Sezer ve Arınç'ın laiklik tanımları çelişti

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sezer mesajında "Laiklik, din ve vicdan özgürlüğü değildir" vurgusu yaparken, Arınç laikliği "Din ve vicdan özgürlüğüdür" sözleriyle açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 70'nci yılı nedeniyle yayınladıkları mesajlarda ortaya koydukları görüşler laiklik tanımlarının farklı olduğunu gösterdi. Sezer, mesajında "laikliğin tanımı yeniden yapılsın" diyen Meclis Başkanı Arınç'a yanıt verdi. Laikliğin, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında ülkenin toplumsal gerçekleri ışığında açık ve net biçimde yorumlandığını belirten Sezer, madde gerekçesinden yola çıkılarak laikliği tanımlamaya çalışmanın ya da 'gerekçedeki tanımı benimsemenin' hiçbir geçerliliği olamayacağını, bunun Anayasa ile bağdaşmayacağını söyledi. Sezer mesajında laikliği şöyle tanımladı:

SEZER'İN TANIMI
"Laiklik, din ve vicdan özgürlüğü değildir. Laiklik, tüm özgürlüklerin, bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğünün de güvencesidir. Laiklik, dinin devlet işlerine, politikaya ve toplumsal yaşama kesinlikle karıştırılamayacağı, devletin sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal temel düzeninin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı düzenin adıdır." Arınç ise, Atatürk'e atıfta bulunmadığı mesajında laikliği din ve vicdan özgürlüğü olarak anladığını şöyle ortaya koydu: "Cumhuriyetimizin temel değerlerinden laiklik ilkesinin Anayasamıza girişinin 70'nci yıldönümünü sevinçle kutluyoruz. Laiklik; vatandaşlarımıza vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlükleri konusunda en büyük güvenceyi sağlamıştır. Laiklik ilkesi ile tüm inançlar teminat altına alınmıştır. Laik düzende herkes, dini inanç ve düşünce özgürlüğüne sahiptir." Sezer'in mesajında vurguladığı diğer önemli noktalar da şöyle:

* HEDEFE LAİKLİK ULAŞTIRDI: Türk devriminin ekseni olan laiklik ilkesi, çağdaşlaşma ve toplumsal dönüşüm tasarımını hedefine ulaştırmıştır. Atatürk, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılabilmesinin, öncelikle devletin toplumsal ve hukuksal yapısının dinsel kurallardan arındırılmasına bağlı olduğuna inanmıştır.

* ÜMMETÇİLİKTEN ULUSÇULUĞA: Laiklik, Türkiye'nin ümmetçilikten ulusçuluğa, kulluktan yurttaşlığa, bağnazlıktan çağdaşlığa yönelişini simgeler. Laiklik, özü yönünden devletin dinsel kurallarla yapılandırılmamasını, dinsel otoriteden bağımsız bir siyasal örgütlenmenin oluşturulmasını, aklın ve bilimin devlet ve toplum yaşamında egemen kılınmasını, yurttaşların yasalar önünde eşit olmasını ve saygı görmesini öngören bir yaşam biçimidir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious