Sezer'den üç yasaya onay

  • Giriş : 30.12.2006 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Sezer, aralarında Anadolu Yaklaşımı olarak bilinen KOBİ’lerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yasanın da olduğu üç yasayı onaylayarak Başbakanlığa gönderdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, KOBİ’lerin mali sektöre olan borçlarını yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa ile kamu finansmanı, borç yönetimi, tasarrufu teşvik hesabının tasfiyesi, yatırım ve istihdam teşviki, belediyeler yasasında değişiklik ve kamu bankalarının faiz destekli kredi kullandırması gibi düzenlemeleri içeren yasaları onaylayarak Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Sezer’in, üç yasayı onaylayarak Resmi Gazete’de yayınlanması için Başbakanlığa gönderdiğini bildirdi. Sezer’in onayladığı yasalar 5568 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Çalışanların Tasarrufu Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, “Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun” ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” oldu.

KOBİ'LERİN BORÇLARINA ANADOLU YAKLAŞIMI

Anadolu Yaklaşımı adı verilen ve KOBİ'lerin 31 Ekim 2006 tarihinden önceki borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören yasa ile, 250 kişiden az çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço toplamı 25 milyon YTL olan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilecek.

Yasa göre, bankalar ve diğer mali kurumlar ile kredi ilişkisi içinde olup, 31 Ekim 2006 tarihine kadar açılmış ve banka ya da diğer mali kurumlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal eden kredileri bulunan, finansal darboğaz içindeki KOBİ'lerin, finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine olanak sağlanacak. Alacaklı banka ya da diğer mali kurumlar, söz konusu kredilerin “kanuni faiz ve temerrüt faizi”ni hesaplarken, bileşik faiz uygulamayacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsamında alacaklı ile borçlular arasında imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurlarının belirlenmesi konusunda BDDK yetkili olacak. Yasaya göre ayrıca, KOBİ'lerin, yeniden yapılandırma programı kapsamında sigorta ve vergi borçları da baştan değerlendirme konusu yapılabilecek.

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış KOBİ'lerin, vadesi geldiği halde 31 Ekim 2006 tarihine kadar ödenmemiş olan elektrik, doğalgaz, telefon veya su kullanımından kaynaklanan borçları ile Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçları, ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle aynı kanun hükümlerine göre 24 aya kadar tecil edilebilecek.

Bununla ilgili KOBİ'lerin teminat göstermesine gerek kalmayacak. Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları kapsamında finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladığı takdirde, bu sözleşmeleri imzalayan KOBİ'lerden olan alacaklara ilişkin zaman aşımı, sözleşme tarihi itibariyle kesilmiş sayılacak.

İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen yasadan yararlanan firmalar ise bu yasadan yararlanamayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious