Sezer'den basına kutlama mesajı

  • Giriş : 24.07.2006 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Sezer, "Basın, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işlev üstlenmektedir." dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Basının toplum adına üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için özgür olması, her türlü güç ve baskı karşısında korunması ve sansür gibi çağdışı uygulamalardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Sezer, "Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, kurumlarla bireyler arasında bilgi akışı sağlama, özgür tartışma ortamı oluşturarak toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumlulukları bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır." dedi.

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de basın özgürlüğünün anayasal güvenceye kavuşturulduğunu anımsatan Sezer şöyle devam etti: "Basın özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan özgürlüktür. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile basın özgürlüğünün sınırları Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilmiştir. Bunların dışında basın özgürlüğünü doğrudan ya da dolaylı biçimde sınırlayacak düzenlemeler çoğulcu ve katılımcı demokrasiye uygun düşmeyecektir. Açıktan ya da örtülü sansür uygulamalarıyla basın özgürlüğünün kısıtlanması, dolayısıyla halkın bilgi edinme hakkının sınırlandırılması, toplumun susturulması anlamına gelecektir. Basının özgür olmadığı ülkelerde, demokratik değerlerin yaşam bulması ve tabana yayılması güçleşecek, basın toplumun sesi olma işlevini yitirecektir. Basının saygınlığının ve güvenilirliğinin korunması, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılması yanında, medya gücünün kötüye kullanılmasının önlenmesine, bu gücün kişisel çıkarlardan ve ticari kaygılardan uzak tutulmasına, yansız, doğru, ilkeli, kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesine, her

koşulda meslek etiğinin gözetilmesine ve basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesine bağlıdır."

Sansürün ilk kez kaldırılmasının ardından geçen süreçte, Türk basınının önemli gelişme gösterdiğini, toplumsal yaşamdaki etkinliğini sürekli artırdığını vurgulayan Sezer, basının geçmişten günümüze uzanan sorunlarının bugün de devam ettiğine işaret etti. Sezer mesajını şu ifadelerle sürdürdü: "Yaşanan sıkıntılara karşın Türk basını her zaman sorumluluklarını sorunlarından üstün tutmuş, demokrasinin ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunmuş, gericiliğe ve bağnazlığa ödün vermemiş, kamu yararını ve ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren tüm konularda sorumlu ve duyarlı yaklaşımlarını Cumhuriyet'in değiştirilemez niteliklerine bağlılıkla sürdürmüştür. Bu uğurda yaşamını yitirmekten çekinmeyen şehitleriyle aydınlanmanın öncüsü olmuştur.

Basın topluma karşı sorumludur. Türk basınının bu bilinçle her zaman için doğru haber yapmayı, gerçekleri yansız biçimde iletmeyi ilke edineceğine, toplumun beklentileri yönünde hareket edeceğine, amacı bilinen, kamu düzenine zarar vermeyi hedefleyen düşünce ve yaklaşımlara geçit vermeyeceğine inanıyoruz.

Görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor, basınımızın sorunlarının bir an önce çözülmesini umut ediyorum. Sansürün kaldırılışının yıldönümünde basınımıza, özgür, ilkeli ve yansız bir anlayışla yürüteceğine inandığım çalışmalarında başarılar, basın dünyamızın değerli çalışanlarına esenlikler diliyorum."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious