SHÇEK personeli şehir şehir gezecek

SHÇEK personeli şehir şehir gezecek  .16180
  • Giriş : 28.02.2008 / 10:32:00

Yayınlanan "SHÇEK Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik" ile sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu personelinin dört hizmet bölgesine ayrılan illerde 2 ile 6 yıl arasında değişen sürelerde görev yapması koşu

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yayınlanan "SHÇEK Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik" ile sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu personelinin dört hizmet bölgesine ayrılan illerde 2 ile 6 yıl arasında değişen sürelerde görev yapması koşulu getiriliyor. Yönetmeliğe tabi personel taşra hizmet birimlerinde görev yapan İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Hemşire, Sağlık Memuru, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Sosyolog, Yurt Yönetim Memuru, Din Görevlisi unvanları ile görev yapanlar olarak belirlenmektedir.

-GÖREV YAPILACAK İLLER DÖRT HİZMET BÖLGESİNDE-

Görev yapılacak iller dört hizmet bölgesine ayrılarak, dördüncü bölgede 2 yıl, üçüncü bölgede 3 yıl, ikinci bölgede 4 yıl, birinci bölgede 6 yıl zorunlu hizmet yaptırılması hükme bağlanıyor. Ayrıca aynı hizmet bölgesi içerisinde de, çalışma süresi gözetilmeksizin, il içi yada il dışı tayin konusunda Genel Müdürlüğe yetki tanınıyor. Yönetmeliğe göre ayrıca bulunduğu hizmet bölgesinde süresi dolmasına rağmen, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yaptığı birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususunda, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek yer değiştirme kuruluna re'sen değerlendirme yetkisi veriliyor. Atamalarda ölçü olaraksa puanlama sistemi getiriliyor. Puanlamada; öğrenim durumu, bölgelerdeki hizmet süreleri, sicil notu, aldığı ödüller, yabancı dil bilme seviyesi, çalıştığı kuruluşun özelliği ile disiplin cezaları esas alınıyor. Dördüncü bölgede hizmet yapmış personel her yıl için 1 puan, birinci bölgede hizmet yapmış personel her yıl için 0,25 puan alırken, katıldığı 0-15 günlük eğitim programından 1 puan alıyor. Öte yandan dört ve üçüncü bölgede toplam 5 yıl çalışan kişinin çalışma süresi üzerinden alacağı puan 4.25 olurken, bu süre içinde uyarı veya kınama cezası alması durumunda ise 3 puanı siliniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious