Şiddete uğrayan eşe, 'tedbir nafakası'

  • Giriş : 04.12.2006 / 00:00:00

Hükümet, aile içi şiddet tanımını değiştirerek, diğer aile bireylerinin de bu tanıma dahil edilmesini ve şiddete uğrayan eşe 'tedbir nafakası' ödenmesini öngören kanun tasırını Meclis'e sevketti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hükümetin TBMM Başkanlığı'na sunduğu tasarı, Ailenin Korunmasına Dair Kanun'da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Tasarıya göre Türk Medeni Kanunu'nda öngörülen tedbirlere ek olarak eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında veya ayrı yaşayan diğer aile bireylerinden birinin, aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildirmesi üzerine, Aile Mahkemesi Hakimi sorunun içeriğini gözönünde bulundurarak resen tedbir alınmasına karar verebilecek.

Tasarıya göre mahkeme, kusurlu eş veya aile bireylerine tedbir kararı verebilecek. Tedbir kararları; aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek evden uzaklaştırılarak, bu evin diğer aile bireylerine tahsisinden sonra ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması, aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi, alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak, şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması şeklinde uygulanabilecek.

Tedbirlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemeyecek. Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan kişilerse, hakim, bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini gözönünde bulundurarak, talep edilmese dahi tedbir nafakasına karar verebilecek.

Koruma kararına uyulmaması halinde, genel kolluk kuvvetleri, mağdurların şikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan resen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet başsavcılığına iletecekler. Cumhuriyet başsavcılığı, koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious