Sigaraya karşı mücadele sertleşiyor

  • Giriş : 03.01.2007 / 00:00:00

Sağlık Bakanlığının hazırladığı ''Ulusal Tütün Programı'' çerçevesinde 2010 yılına kadar 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranının yüzde 80'lerin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

'Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'' kapsamında yapılacak çalışmaların planlanması ve sigara tüketiminin kontrol altına alınarak vatandaşların, özellikle gençlerin korunması amacıyla Sağlık Bakanlığınca 2006-2010 yıllarını kapsayan ''Ulusal Tütün Kontrol Programı'' hazırlanmış, program Başbakanlık genelgesiyle Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Bu genelgede ilk kez resmi olarak Türkiye'de 100 bin kişinin sigaradan hayatını kaybettiği ve 15 milyar dolarlık kayıp olduğuna dikkat çekildiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı yetkilileri, böyle bir tespite daha önce hiç bir resmi belgede yer verilmediğini hatırlattı.

Yetkililer, programın hedefinin 2010 yılına kadar ülkede 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranının yüzde 80'lerin üzerine, 15 yaşın altındakilerde ise yüzde 100'e yakın bir düzeye çıkarılması olduğunu bildirdiler.

Bu çerçevede, söz konusu programın izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması için Bakanlık bünyesinde ''Ulusal Tütün Kontrol Programı İzleme Komitesi'' oluşturuldu.

Komitede, Milli Eğitim, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Köyişleri ve İçişleri Bakanlıklarının yanı sıra Reklam Kurulu, Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, RTÜK, YÖK, Türkiye İstatistik Kurumu, Gümrük Müsteşarlığı, TEKEL ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yanı sıra tütün mücadelesi ve kontrolü
konusunda uzmanlar yer aldı.

Komitenin sekretaryasını Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan tütünle mücadele için çalışma yürütecek ''Tütün ve Tütün Ürünleri Mücadele ve Kontrol Şube Müdürlüğü'' yürütecek.

Komite, bundan böyle söz konusu programda öngörülen faaliyetlerin denetimini yapacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious