Sigorta sektöründe yabancı payı artıyor

  • Giriş : 16.12.2006 / 00:00:00

Ankara Ticaret Odası, bankacılık sektöründen sonra sigorta şirketlerinin de yabancıların eline geçtiğini açıkladı. Sektördeki yabancı payı ekim 2006 itibariyle yüzde 27.2 olarak hesaplandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

ATO'nun yabancıların sigorta şirketlerindeki doğrudan veya dolaylı ortaklıkları esas alarak hazırladığı “Sigorta Sektöründe Yabancı Payı” raporuna göre, yabancıların hayat ve emeklilik dışı dallarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerindeki payı yüzde 18.4 düzeyindeyken, hayat-emeklilik dalında faaliyet gösteren şirketlerdeki yabancı sermaye ağırlığı ise yüzde 30.5'e kadar yükseldi.

Rapora göre, Türkiye'de toplam 7 sigorta şirketinin payları halka açık bulunuyor. Söz konusu İMKB'de işlem gören hisselerine yabancıların yaptığı yatırımlar da dikkate alındığında yabancı payı hayat dışı dallarda faaliyet gösteren şirketlerde ortalama yüzde 24'e ulaşırken, hayat ve emeklilik alanında faaliyet gösterenlerde yüzde 34.9'a ulaşıyor. Yabancıların borsada aldığı hisseler de dahil edildiğinde sektördeki yabancı payı toplam yüzde 27.2'ye kadar yükseliyor.

Türk sigorta sektöründe Hayat ve Emeklilik alanında faaliyet gösteren 21 şirket, hayat dışı sigorta dallarında faaliyet gösteren 31 sigorta şirketi bulunuyor. Hayat ve Emeklilik alanında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden 11’inde, hayat dışı alanlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin de 16’sında yabancı payı bulunuyor.

"SEKTÖR HIZLI BÜYÜYOR"

Yabancı şirketlerin Türk sigorta şirketlerine ilgi göstermesinin nedenlerinin en başında sektördeki büyüme hızının geldiği belirlendi. 2005 yılında Türk sigortacılık sektörünün aktif büyüklüğü 11 milyar 565 milyon YTL’ye yani 8.6 milyar dolara yükselirken, aktif büyüme oranı yüzde 9.57 oldu.

2004 yılında 6.6 milyar YTL olan prim üretimi 2005 yılında 7.6 milyar YTL’ye yükseldi. 2006 yılının ilk yarısında 4.8 milyar YTL’lik prim üretimi sağlandı. Dolar bazında prim üretimine bakıldığında ise 2004 yılında 4.9 milyar dolar olan prim üretiminin, 2005 yılında, 5.7 milyar dolara, 2006 yılının ilk yarısında da 3.3 milyar dolara ulaştığı görüldü. 2006 yılı sonuna kadar prim üretim rakamının 6.5 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

2005 yılında hayat branşında 7 milyon 57 bin 842 adet, hayat dışı branşlarda ise 22 milyon 223 bin 812 adet poliçe düzenlendi. 2005 yılında düzenlenen poliçe sayısında hayat dışı branşlarda yüzde 20, hayat branşında ise yüzde 3 artış oldu.

27 Ekim 2003 tarihinde faaliyetine başlayan bireysel emeklilik sektöründe 2005 yılı sonu itibariyle 696 bin 508 olan katılımcı sayısı, bireysel emekliliğin üçüncü yılını doldurduğu 27 Ekim 2006’da 1 milyonu aştı. Sistemde biriken fon tutarı ise 2.6 milyar YTL’ye ulaştı. Bireysel emeklilik sektöründe 10 yıl içinde katılımcı sayısının 4 milyona, fon büyüklüğünün de 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

"SİGORTA SEKTÖRÜ BAKİR PAZAR"

Rapora göre, Türk sigorta sektörüne yabancıların ilgi göstermesinin nedenlerinden biri de 2004 yılı verilerine göre, Türkiye’de toplanan toplam prim miktarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranının yüzde 1.54 seviyesinde olması. Bu oranın İngiltere’de 12.60, İsviçre’de yüzde 11.75, Japonya’da 10.51, ABD’de 9.36, Almanya’da 6.97, İsrail’de 6.16, Slovenya’da 5.61, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yüzde 4.39, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 4.15, Hırvatistan’da yüzde 3.20, Polonya’da yüzde 3.07, Macaristan’da yüzde 2.83, Estonya’da yüzde 2.29 ve Yunanistan’da yüzde 2.10 seviyesinde bulunduğu belirlendi. Toplam prim miktarının GSYİH’ya oranı bakımından OECD ortalaması yüzde 8.81, AB-25 ortalaması ise yüzde 8.32 oranında bulunuyor. Bu da Türkiye'nin sigorta şirketleri açısından ele alınabilecek bakir bir pazar olduğu şeklinde yorumlandı.

"KİŞİ BAŞI SİGORTA PRİMİ AVRUPA’NIN GERİSİNDE"

Kişi başına düşen sigorta primi dikkate alındığında Türkiye’nin gerilerde olduğu kaydedilen rapora göre, Türkiye’de 65 dolar olan kişi başına düşen yıllık sigorta primi miktarı, İsviçre’de 5 bin 716, İngiltere’de 4 bin 508, Japonya’da 3 bin 874, ABD’de 3 bin 755, Almanya’da 2 bin 286, İsrail’de bin 43, Slovenya’da 920, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 862, Çek Cumhuriyeti’nde 430 ve Yunanistan’da 402 dolar ve Macaristan’da 287 dolar düzeyinde bulunuyor. Kişi başına düşen sigorta priminde OECD ortalaması 2 bin 517 dolar, AB-25 ortalaması ise 2 bin 324 dolar olarak belirlendi.

AYGÜN: "ASLAN PAYINI YABANCILAR KEDİ PAYINI TÜRKLER YİYOR"

ATO Başkanı Sinan Aygün, yabancı istilasının sigorta sektörüne de sıçradığını belirterek, “Artık sigorta sektöründe aslan payını yabancılar, kedi payını Türkler yiyor” dedi. Türkiye’de sigorta sektörünün "bakir bir pazar" olduğunu ifade eden Aygün, bunu fark eden yapancı şirketlerin ya pazara direkt girerek ya da ortaklık yoluyla sektörde yer aldığını kaydetti. "Sektördeki üyelerimiz, sigortacılık sektörünün 2010 yılına kadar yüzde 50 oranında büyüyeceğini tahmin ediyorlar. Bu da 10 miyar doları geçen bir rakama denk geliyor" diyen Aygün, bu büyüklüğün de yabancıların iştahını kabarttığını kaydetti. Aygün, kendi ülkelerinde prim toplama aşamasından prim ödeme aşamasına gelen sigorta şirketleri için, Türkiye'nin yeni prim kaynağı anlamına geldiğini belirterek, "Yabancı şirketler için Türkiye’de sigorta sektörüne ortak olmak, fabrika satın alarak yatırım yapmaktan daha karlı" değerlendirmesinde bulundu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious