Silah sevenlere kötü haber

  • Giriş : 31.03.2007 / 00:00:00

''Kurusıkı'' olarak bilinen silahların imali, ithali, bulundurulması ve taşınmasına çekidüzen veriliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ile AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un konuyla ilgili yasa teklifi, 4 Nisan Çarşamba günü İçişleri Komisyonunda birleştirilerek görüşülecek.

Tasarı, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslarla, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsıyor.

Kurusıkı tabancaların imali, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olacak. Bu silahların, ruhsata tabi silah vasfına dönüştürülmesini engelleyecek şekilde üretilmesi zorunlu olacak. Bu zorunluluk, ithalatta da aranacak.

Ses ve gaz fişeği atan silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilecek. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranacak.

Kurusıkı silahlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar ile ateşli silahlarla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlara ve 18 yaşından küçüklere satılmayacak.
Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için valiliklerce ruhsatlandırılmış yerlerce yapılacak.
Kurusıkı silahları satan bayilerle, üçüncü şahıslara devredenler ve üçüncü şahıslardan devralanlar, bir ay içinde mahalli mülki amire bildirimde bulunacak.Silahlar, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay laşılmayacak şekilde, kutu içinde nakledilebilecek.

-CEZALAR-

Silahları yetkili mercilerden izin almadan veya üretim için belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Kurusıkı silahlarda, ruhsata tabi silaha dönüşecek şekilde tadilat yapanlara ise 5 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis cezası verilecek.Belirlenen yasaklara aykırı davranışta bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilecek. Ayrıca silahın mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Ses ve gaz fişeği atan silahların imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemleri, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 3 ay içinde
ortaklaşa çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunun çıktığı tarihte kurusıkı tabancaları elinde bulunduranlar, 1 yıl içinde mülki amirliğe bildirimde bulunmaları halinde, haklarında cezai işlem yapılmayacak. Üretim yapanlar ise gerekli izinleri 6 ay içinde alacak ve ellerindeki silahların miktarını yetkili makamlara bildirecek.

-356 BİN KURU SIKI-

Topuz'un yasa teklifinin gerekçesinde, Türkiye'de 2004 yılı itibariyle resmi kayıtlara girmiş yaklaşık 356 bin 218 kuru sıkı tabir edilen silah bulunduğu, bu silahlarla 2002 yılından Temmuz 2004'e kadar 11 bin suç işlendiği, bu silahların dolaylı olarak karıştığı suç sayısının ise 4 bin 283 olduğu belirtildi.

Herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle bu tür silahların taşınması, bulundurulması, satış ve imalinin ruhsata tabi olmadığı belirtilerek, son zamanlarda bu silahların, ruhsata tabi gerçek silahlara bire bir benzerliklerinden yararlanılarak gasp, soygun, hırsızlık, kapkaç, tehdit, adam kaçırma, zorla senet imzalatma ve benzeri suçlarda kullanıldığı kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious