Sinan Aygün'deki 2.5 milyon Euro'nun sırrı

Sinan Aygün'deki 2.5 milyon Euro'nun sırrı.18400
  • Giriş : 19.08.2008 / 21:58:00
  • Güncelleme : 19.08.2008 / 21:58:33

Ergenekon, Türkiye'de 7 yılda bir devalüasyon yaşandığını varsayarak, Eylül 2008'de de benzer bir gelişme öngörmüş.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

ATO Başkanı Sinan Aygün'ün evinde bulunan 2,5 milyon Avro'nun da bu amaçla toplandığı iddia ediliyor. Ergenekon İddianamesi'nde örgütle ilgili birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ek klasörlerde Ergenekon yapılanmasının neredeyse bütün yönleri deşifre ediliyor. Darbe yapmayı düşünen, bunun için ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen örgütün, mali kaynaklarının da olması gerekiyor. Ergenekon da bunu ihmal etmemiş.

İddianame ve eklerde henüz yer almayan ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor. O da, Ergenekon yönetiminin, 7 rakamı ile ilgili takıntısı. Yapılanmanın '7 kat yerin üstünde, 7 kat altında' dizayn edildiği belirtiliyor. Üsttekiler, hiçbir zaman alttakileri bilmiyor. 7 esprisi, örgütün oluşturacağı ekonomik hamlelere de oturtulmuş. Buna göre, 7 yılda bir devalüasyon (Bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesi) olması gerekiyor. 1987, 1994 ve 2001'de Türkiye'de devalüasyon olduğunu varsayan örgüt, 7 yıl sonrası için de, yani Eylül 2008'de devalüasyon öngörmüş. Hatta bunun için hazırlıklar yapılmış.

ATO Başkanı Sinan Aygün'ün kasasından çıkan 2,5 milyon Avro'nun bu amaçla toplandığı ileri sürülüyor. Aygün'ün bu maksatla yabancı para biriktirdiğini söylediği de iddialar arasında. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun kaynağını soruşturudğu paraya mahkeme kararıyla el konuldu. OYAK Bank'ı aldığı için tepki çeken ING Bank'a Aygün tarafından yatırılan 2,5 milyon Avro savcılık hesaplarına geçecek.

Ergenekon İddianamesi'ne giren 'Lobi' adlı belgede, örgütün ekonomi dünyasında hakimiyet kurmasının, banka ve holding yönetimlerini ele geçirmesinin hayatî öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Belgede, Türk Lirası'nın değeri ile ithalat-ihracatın kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor. 'Lobi'de dile getirilen “Ergenekon'un üretim tesislerine, ticari holdinglere ve bankalara ihtiyacı vardır. Hem de doğrudan ve mutlak sahibi olarak.” ifadesi ile mali kaynak konusunun ehemmiyetine dikkat çekiliyor.

Söz konusu belgenin 'Finans' başlığı altında yer alan değerlendirmelerde, örgütün doğrudan kendine bağlı holdingler ve bankaları süratle kurup, ideolojisine uygun ekonomik ve politik denge oluşturulması gerektiğinin altı çiziliyor. Belgedeki bir başka dikkat çekici bilgi ise Ergenekon'un ekonomide hakimiyet kurmak istediği alanları kapsıyor.

İddianamede yer alan suçlamalara göre, örgüt, ekonomideki para akışı, paranın yönlendirilişi, dış ticaret, TL'nin değeri ve Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası finans örgütleri üzerinde tam kontrol kurmayı hedefliyor.
Örgütün para kaynaklarına dair belgelerde 'legal ve illegal faaliyetler gösteriliyor' notu düşülmüş. İddianamede, örgütün Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği (USİAD) üyelerinden bağış topladığına dikkat çekiliyor. USİAD Başkanı Kemal Özden'in Veli Küçük'ü iş dünyasının önde gelen simalarıyla tanıştırdığına dikkat çekiliyor. Küçük'ün 'lobi' sayesinde Ali Balkaner ve Korkmaz Yiğit gibi pek çok iş adamı ile yakın ilişki kurduğu vurgulanıyor. 'Lobi' belgesinde USİAD'ın AK Parti'ye yakın odakların özelleştirme ihalelerindeki etkisini azaltma konusunda yararlı olabileceği görüşüne yer veriliyor.

UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI

Örgütün uyuşturucu ve silah ticaretinin yanı sıra 'şantaj, naylon işletme, arazi mafyası, banka hırsızlığı' gibi işlerden de gelir elde ettiğine vurgu yapılan iddianamede, Sami Hoştan'ın uyuşturucu gelirlerinin bir bölümünü sağladığı, Veli Küçük'ün de JİTEM üzerinden uyuşturucu trafiğinden pay aldığı öne sürülüyor. Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan'ın bir süre avukatlığını yaptığı Doğuş Factoring gibi şirketler vasıtasıyla kara para aklandığı dile getiriliyor. Öte yandan, çeşitli ülkelerdeki bankalara sızdırılacak 'bilgi hırsızlığı' ile likit kaynak oluşturmak ve arazi mafyası ile kurulacak ilişkilerden elde edilecek rantlar örgütün bir diğer gelir kaynağı olarak kayda geçiriliyor.

Ergenekon (Devletin Yeniden Yapılanması) adlı belgede, örgütün ticari ve ekonomik faaliyetlerinin, 'Ticari ve Sanayi Faaliyetlerden Sorumlu Birim' ve 'Ekonomi/Finans (Makro ekonomi ve dış ekonomik ilişkiler) ile İlgili Birim' tarafından yürütülmesi öngörülüyor. İddianamede örgütün legal alandaki ticarî faaliyetlerinin de hava kargo taşımacılığından, ilaç kimya sanayine kadar uzandığına dikkat çekiliyor. Her iki alanın da para kazanmak ve para aklamak için çok uygun olduğuna işaret ediliyor. Belgede, çok uluslu şirketlerle ortaklıkları bulunan güçlü holdinglerin yönetimlerinin de ele geçirilmesi gerektiği kaydediliyor.

'HACKER' İLE PARA TRANSFERİ YAPILACAKTI

Ergenekon belgesinin önemli bir kısmını finansal kaynaklar için yapılacak illegal seçenekler oluşturuyor. Örgüt, banka kurmayı bile düşünüyor. Ergenekon kendi ihtiyacını kısaca şöyle özetliyor: “Ergenekon'un üretim tesislerine, ticari holdinglere ve bankalara ihtiyacı vardır. Hem de doğrudan ve mutlak sahibi olarak. Medya, uluslararası ticaret, bankacılık alanlarında deneyimli, Kemalist ideolojiye uygun sivil personele ihtiyaç vardır.” Finansal faaliyetlerin bazıları şöyle:

Banka kurmak: Ergenekon, doğrudan kendi örgütüne bağlı holdingler ve bankaları süratle kurup ideolojiye uygun ekonomi-politik denge sağlayabilmelidir.

İlaç sanayi: Çok yüksek kâr sağlayan legal ticarî faaliyet alanları arasında ilaç ve kimya sanayii baş sıralarda yer alan sektörlerdir. Aynı şekilde hava kargo taşımacılığı çok önemli bir yer işgal eder. Bu alandaki ticarî faaliyetler, para aklanması için de çok uygun alanlardır.

Bankalardan para aktarma: Finansal kaynaklar 'yaratılabilmesi' için, orta ve büyük ölçekli A.Ş. yapılanmasındaki şirketlerden yararlanılması, onların içine sızılması, elde edilecek banka işlemleri hesap ve şifre kodları ile yine uluslararası bankalar ile yurtdışındaki çeşitli ülke bankalarına sızdırılmış ajanlar aracılığı ile hesaplardan para aktarımı yapılmalıdır. Bu operasyonlar 2-3 gün içinde tamamlanmalıdır. Böylece hesaplarla kimin oynadığı anlaşılamaz. Bu işlemleri başarıyla ve çok basitçe çözümlemek mümkündür ve bu işlemler için 'Hacker' tanımlamasıyla anılan pek çok bilgisayar hırsızı vardır. Bunlardan yararlanılmalıdır

Şirketler: Ergenekon'un kuracağı legal ticari şirketler, deşifre olmadıkları sürece yaşatılmalı, geliştirilerek, güçlenmesi sağlanmalıdır.

Arazi mafyası: Ergenekon, hazine arazilerinden bu anlamda değil; ama spekülatif kazanç anlamında yararlanarak kaynak 'yaratmalıdır'. Ergenekon, hazine arazileri üzerinde yeni organize sanayi alanları ile yeni toplu konut alanlarının oluşturulmasından spekülatif kaynaklar 'yaratmalıdır'.

ERGENEKON'UN MALİ KAYNAK SAĞLADIĞI ALANLAR

• Çeşitli alanlarda kurulan naylon şirketler.

• Zengin iş adamlarından şantaj ile para toplama.

• Yurt dışındaki bankalardan bilgi hırsızlığı.

• Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı.

• İlaç sanayi ve hava kargo taşımacılığı.

İŞ DÜNYASINDAKİ HEDEFLER

• Üretim tesisleri ve holdingleri ele geçirmek.

• Bankaların yönetimlerine hakim olmak.

• Danışmanlık ve güvenlik şirketleri kurmak.

• TL'nin değerini, dış ticareti kontrol etmek.

• Vakıflar kurarak kara para aklamak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*