Şirket gelişmeleri hissedarları ile paylaşacak

Şirket gelişmeleri hissedarları ile paylaşacak .11580
  • Giriş : 28.03.2008 / 09:27:00

Hisseleri İMKB'de işlem gören şirketlerin kamuoyunu yeterince aydınlatmadığını belirleyen Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), şirketlerin kamuya yapacakları açıklamalar için yeni bir düzenleme hazırladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Buna göre; şirketler, fiyatlarda dalgalanmanın nedenlerinden, borçlanma teminatlarına kadar hisse değerini etkileyecek tüm bilgiler için açıklama yapmak zorunda olacaklar. Hisse değerlerini etkileyecek konularda olmayan gelişmeler için dahi açıklama yapılacak. İçeriden öğrenilen bilgilerin internet sitelerine konulması ve beş yıl süreyle sitelerde kalması zorunlu tutulurken, pazarlama amaçlı olarak özel durum açıklaması yapılamayacak. SPK, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağını görüşe açtı. Gerçek veya tüzel kişinin, ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, 1/3, yüzde 50 ve 2/3'üne veya daha fazlasına sahip olması veya bu oranların altına düşmesi halinde bildirim yükümlülüğü yerine getirilecek. Payları bir borsada işlem gören ortaklıklar farklı gruplardaki paylarına bağlı haklardaki değişiklikleri kamuya açıklamak zorunda tutulacak. Paylar dışında diğer menkul kıymetleri bir borsada işlem gören ortaklıklar, özellikle vade veya faiz oranlarındaki değişiklikler nedeniyle söz konusu menkul kıymetlerin koşullarının değişmesi sonucunu doğuran ve bu menkul kıymetleri elinde bulunduranların haklarının etkilenmesine neden olabilecek her türlü değişikliği kamuya açıklamak zorunda olacak.

-BORÇLANMA TEMİNATLARI DA AÇIKLANACAK-

Menkul kıymetleri bir borsada işlem gören ortaklıklar yeni borçlanma aracı ihraçlarını ve özellikle bu ihraçlar için söz konusu olan garanti ve teminatları kamuya açıklamak zorunda olacaklar. Bu hüküm, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler tarafından yapılan menkul kıymet ihraçlarına uygulanmayacak. Payları bir borsada işlem gören ortaklıklar; Genel kurul toplantı tarihi, yeri, gündemi, toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin bilgi ile genel kurula katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin özel durum açıklaması yapmak zorunda tutulacak.

-İNTERNET SİTESİNDEN DUYURMA ZORUNLULUĞU-

Ortaklıklar tarafından, hisse değerlerini etkileyen bilgileri ifade eden "içeriden öğrenilen bilgiler" ortaya çıktığında veya daha önce açıklanan hususlar değiştiğinde özel durum açıklaması yapılması gerekecek. Ayrıca, ortaklıklar kamuya açıkladıkları içeriden öğrenilen bilgileri, açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitelerinde ilan etmek ve 5 yıl süreyle internet sitelerinde bulundurmak zorunda tutulacaklar. Şirketler, içeriden öğrenilen bilgilere erişimi olan kişilerin bir listesini hazırlamak ve bu listeyi gerektikçe güncellemekle yükümlü olacak.

-FİYAT DALGALANMASI AÇIKLANACAK-

Ortaklıklar sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan dalgalanmalar olduğunda derhal kamuya açıklama yapmak zorunda olacak. Ortaklıklar hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, ortaklıklarca açıklama yapılacak. Özel durum açıklamalarının dili Türkçe olacak. Açıklama, en seri haberleşme vasıtasıyla ilgili borsaya ulaştırılacak. Açıklama en geç durumun ortaya çıktığı günü izleyen iş günü saat 9:00'a kadar ilgili borsaya ulaştırılacak.

-GELİŞME YOKSA DA AÇIKLAMA YAPILACAK-

Açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olacak. Daha önce açıklanmış olan hususlarla ilgili değişiklikler ve gelişmelerin, derhal kamuya açıklanması zorunlu tutulacak. Henüz sonuçlanmamış bir olaya ilişkin kamuya açıklanmış özel durumlarla ilgili bir gelişme yoksa, bu durum ve nedenleri, ilgili olaya ilişkin son açıklama tarihinden itibaren her 90 günde bir kamuya açıklanacak.

-PAZARLAMA AMAÇLI AÇIKLAMA YAPILAMAYACAK-

Özel durum açıklamaları yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmayacak ve ortaklığın mevcut koşullarına ilişkin olarak tasarruf sahiplerinin yanlış fikirler edinmelerine neden olmayacak şekilde yapılacak. Bu kapsamda ortaklıklar, özel durum açıklamalarını kamuya yanıltıcı olabilecek bir şekilde, faaliyetlerinin pazarlanması amacıyla yapamayacaklar.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious