Sokak aydınlatma bedeli Hazine'ye

Sokak aydınlatma bedeli Hazine'ye.11387
  • Giriş : 09.07.2008 / 18:36:00

TBMM Genel Kurulu'nda Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili görüşmelerde sokak aydınlatma bedelinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin önerge kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sokak ve cadde aydınlatma giderleri, 1 Ocak 2009'dan 31 Aralık 2015'e kadar Hazine tarafından karşılanacak.

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının görüşülmesi sırasında, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Ergün ve arkadaşları tarafından sokak aydınlatmalarına ilişkin önerge verildi.

Kabul edilen önergeye göre, dağıtım şirketleri; dağıtım bölgesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatılmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak.

Bu tür aydınlatmaya ve trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderleri, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasındaki dönem için Hazine bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Kamuya ait park, bahçe, tarihi ören yerleri gibi halka açık yerler ile reklam ve benzeri amaçlı panoların genel aydınlatmalarına ilişkin tüketim giderleri, ilgisine göre, ilgili belediye veya il özel idaresince karşılanacak. Belediyeler tarafından ödenmeyen bu kapsamdaki genel aydınlatma tüketim giderleri, ilgili belediyenin elektrik ve havagazı tüketim vergisi ile genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan paylardan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim giderleri, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, toplumun ibadetine açılmış ve ücreti ödenen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aydınlatma payının belirlenmesi, ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin esas ve usuller Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurul tarafından yürürlüğe konacak yönetmelikle düzenlenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*