Sosyal güvenlik tartısması

  • Giriş : 02.01.2007 / 00:00:00

Sosyal Güvenlik Yasası'nın bazı maddelerinin iptal edilmesi kararına katılmayan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç ile Üye Serruh Kaleli, çoğunluğun kararını sert dille eleştirdiler.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Devletin asli ve sürekli görevlerinin, kamu çalışanları tarafından yürütülmesinin, emeklilik statüsünde farklılık kaynağı olamayacağına dikkat çeken Kılıç ve Kaleli, emeklililerin tümü için standart birliği sağlanması gerektiğini savundular.

İNSAN ONURUNA AYKIRI

Devlet memurlarının sınıflandırma, kariyer ve liyakat ölçülerine tabi tutulmasının, emeklilik döneminin farklı kurallara bağlanması anlamına gelmeyeceğini ifade eden Kılıç ve Kaleli, aksi yaklaşımın insan onuruna aykırılık oluşturacağını belirttiler. Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil edilen tüm yurttaşlara, insan onuruna yakışır eşit sağlık hizmeti verilmesi gerektiğini de savunan Kılıç ve Kaleli, karşı oy gerekçelerinde şu hususlara dikkat çektiler:

EN ÖNCELİKLİ HAK

'Sağlık hizmetlerinin verilmesi sırasında, farklı statüden doğan farklı uygulamaların olması düşüncesinin, Anayasa'daki insan onurunun eşitliği karşısında kabul görmesi olanıklı değildir. İnsan olma onurunu taşıyan herkesin sağlıklı yaşama hakkı en temel ve öncelikli hakdır. Bu hakkın önüne hangi statü farklılığı olursa olsun geçirilmesi düşünülemez.'

Gerekçeli karara göre eşitlik ilkesi zedelenmez

Sosyal Güvenlik Yasası'nın, memurlara ilişkin maddelerini iptal eden Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesini yayınladı. Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, aynı hukuksal durumların aynı, ayrı hukuksal durumların farklı kurallara bağlı tutulmasının, Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesini zedelenmeyeceği belirtildi.

EŞİTLİK KAVRAMI

Memurların, diğer çalışanlardan farklı kurallara bağlı tutulmalarının ayrıcalık anlamına gelmediğine de dikkat çeken Anayasa Mahkemesi, 'Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi, herkesin aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yürüttükleri kamu hizmetine bağlı olarak hukuksal konumları, diğer çalışanlardan birçok bakımdan farklılık göstermektedir' dedi. Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, Anayasa'da öngörülen 'eşitlik' ilkesinin tanımı yapılarak, eşitliğin hangi koşullarda geçerli olacağı da sorgulandı. Üstlendikleri görev ve durumlarının özellikleri nedeniyle, kimi kişilerin değişik kural ve uygulamalara bağlanabileceğinin hatırlatıldığı kararda 'Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez. Çalışma yaşamında kimilerinin hukuksal konularından kaynaklanan değişik kurallara bağlı tutulmaları, diğer çalışanlardan ayrıcalıklı duruma gelmeleri anlamına gelmez' denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious