Sözleşmeli personel maaşları zamlandı

Sözleşmeli personel maaşları zamlandı.14551
  • Giriş : 02.07.2009 / 11:20:00
  • Güncelleme : 02.07.2009 / 11:05:23

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin ücretlerine ilişkin karar.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı...

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin ücretlerine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2009'dan geçerli yürürlüğe girdi. Yılın ikinci yarısında sözleşmeli ücretlerine yüzde 4,5 artış yapılacak.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının ''Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2009 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ''i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YPK kararının yer aldığı tebliğle, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2009 yılında uygulanacak ücretler belirlendi.

Karara göre, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretler tespit edildi. Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretlerinde yüzde 4 oranında artış yapıldı. Sözleşmeli personelin temel ücretleri, temel ücret gruplarına ait en yüksek temel ücretleri aşamayacak ve sözleşme ücret tavanı ilk yarı yıl için 2 bin 809 lirayı, ikinci yarı yıl için 2 bin 935 lirayı geçemeyecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI

Temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretler ise şöyle:

-Grup 1 (Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Klinik Şefi, Kontrolör, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman, Uzman Tabip, Veteriner): En düşük temel ücret 1.459 TL, en yüksek 2.309 TL.

-Grup 2 (Ajans Amiri, Amir, Başdispeyçer, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Fizikoterapist, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Laboratuar Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yrd., Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik Ressam, Teknisyen (Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman): En düşük temel ücret 1.288 TL, en yüksek 2.007 TL.

-Grup 3 (AFTN Memuru, AIM Memuru, AIS Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Dispeyçer, FIC Memuru, Grafiker, Haberleşme Teknisyeni, Hemşire, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4. Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri): En düşük temel ücret 1.201 TL, en yüksek 1.762 TL.

-Grup 4 (Ambar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı (PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi (TCDD), Gişe Memuru, Hostes, Hareket Memuru, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Katip (T. Şeker Fabrikaları), Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru, Unvanları 5. Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri): En düşük temel ücret 1.122 TL, en yüksek 1.551 TL

-Grup 5 (Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Postacı): En düşük temel ücret 1.077 TL, en yüksek 1.385 TL.

KAMU BANKALARI

399 sayılı KHK'nın geçici 9 ve ek 1. maddelerine tabi kuruluşlarla, bu KHK kapsamı dışında kalan KİT'ler ve bağlı ortaklıkları ile 4603 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu bankalarında çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretleri yüzde 4 oranında artırıldı.

Sözleşmeli ve kapsam dışı personele aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin aylık ortalaması, ''hiç bir şekilde'' 1.104 TL'nin altında kalmayacak.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6 bin 565 TL, genel müdür yardımcıları için 6 bin 51 TL, diğer personel için 5 bin 26 TL, TPAO ve BOTAŞ Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6 bin 565 TL, diğer personel için 5 bin 482 TL, TEMSAN ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 5 bin 710 TL, diğer personel için 4 bin 285 TL, diğer kuruluşlarda, genel müdürler için 5 bin 139 TL, diğer personel için 3 bin 769 TL'den yüksek olamayacak.

Kuruluşlarda Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmak, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkisinde bulunacak.

İKİNCİ İKRAMİYELER, 15 TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1.542 TL net aylık ücret verilecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında görevli tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine de bu ücretin dörtte 3'ü oranında net aylık ücret ödenecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan memurlara da 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş tutarında ikramiye ödenecek.

Karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinde, 1 Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 4,5 oranında artış yapılacak.

EK ÖDEME

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı KHK'daki 2. cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile 527 sayılı KHK'nın 31. maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personele, pozisyon unvanları için belirlenen oranların en yüksek devlet memuru aylığına uygulanması sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme verilecek. Pozisyon unvanları için tespit edilen oranlar şöyle:

- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı ve bunlardan müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi olanlar, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman yüzde 68,

- Sağlık teknisyen yardımcısı yüzde 39,

- Diyetisyen, tekniker yüzde 34,

- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist yüzde 33,

- Halı eksperi ve diğer unvanlar yüzde 28.

Bu ek ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*