Sözleşmeli personelin çalışma süresi

  • Giriş : 28.02.2008 / 11:38:00

Türk Sağlık-Sen, sözleşmeli personelin fazla çalıştırılmasına yol açtığı gerekçesiyle, ''Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'' başlıklı Bakanlar Kurulu kararında ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hizmet sözleşmesinde yer alan bazı hükü

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Alınan bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmelerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu kararında bulunan, ''Çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar, çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır.Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez'' şeklindeki düzenlemeden hareketle fazladan çalıştırıldığı iddialarıyla ilgili bir çalışma başlattı.

Hizmet sözleşmelerinde ve Bakanlar Kurulu kararında bulunan bu hükümlerin ''açıkça Anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu'' savunan Türk Sağlık-Sen, Danıştay'da açtığı davayla konuyu yargıya taşıdı.

Dava dilekçesinde, karşılıksız fazla çalıştırmanın Anayasa'nın, ''Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır'' hükmüne açıkça aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede ayrıca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda fazla çalıştırma karşılığı ücret ya da izin kullanılmasına ilişkin hükümlere atıfta bulunularak, düzenlemenin bu hükümlere de aykırı olduğu ve yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

Dilekçede ayrıca Ankara Üniversitesinin 4/B kapsamındaki personele imzalattığı hizmet sözleşmelerinde yer alan ''Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir'' hükmünün de iptali istendi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı açıklamada, karşılıksız personel çalıştırmanın açıkça Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Sendika olarak bu duruma seyirci kalmalarının mümkün olamayacağını ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

''Açtığımız dava ile konuyu yargıya taşıdık. Dava lehimize sonuçlandığı takdirde sözleşmelerde değişiklik yapılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağız. Bu girişimlerimiz sonuçsuz kalırsa ve kurumlarda bu hükümden dolayı karşılıksız fazla çalıştırma yaşanırsa yine konuyu yargıya taşıyarak çalışanların hakkını savunacağız.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious