Sözleşmeliler yeniden imzaya

  • Giriş : 06.07.2006 / 00:00:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili genelge yayımladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Genelgeye göre, 2005-2006 öğretim yılında 657 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapmaktayken 30 Haziran 2006 tarihinde sözleşmesi sona eren “kısmi zamanlı geçici öğreticiler” söz konusu kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecekler. Bu durumdaki öğretmenler, 31 Temmuza kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek hizmet sözleşmesi imzalayacaklar. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek öğretmenlerde, öğrenim durumu ve diğer yönlerden Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında halen görev yapan emsali kadrolu öğretmenlerde aranan genel ve özel şartlar aranacak.

Sözleşme imzalanacak öğretmenlerde, 657 sayılı kanunun 48. maddesinin A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerinde yer alan genel şartların yanı sıra şu özel şartlar aranacak:

- Lisans düzeyinde mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin 12 Temmuz 2004 tarihli 119 sayılı kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

- Bakanlıkça veya bakanlık ile YÖK işbirliği çerçevesinde açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce Öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması,

- Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

- 40 yaşından gün almamış olmak,

- Görevlendirildiği tarihten Kamu Personeli Seçme Sınavında alanı itibariyle bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

- Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak.


KİMLERLE SÖZLEŞME YAPILACAK?

Öğrenim durumu yönünden Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin 119 sayılı kararında belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile sözleşme imzalanacak. Öğrenimi, Talim ve Terbiye Kurulunun söz konusu kararına uygun olmayanlar ile sözleşme imzalanmayacak. Durumlarında tereddüde düşülenler hakkında, emsal oluşturmaması için bakanlığa görüş sorulacak.

Öğrenim durumları itibariyle Türkçe alanında görevlendirilen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları ile İngilizce alanında görevlendirilen, yükseköğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenler görevlendirildikleri alanlarda görevlerine devam edeceklerinden, bu kişilerden isteyenlerle yeniden sözleşme imzalanacak.

Sözleşmeli öğretmenler hizmet sözleşmesine göre sözleşme yapmış oldukları öğretmenlik alanı dikkate alınarak emsal kadrolu öğretmenlerin alanları itibariyle haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevini yerine getirecekler. Örneğin genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise haftada 20 saat alanlarında aylık karşılığı ders okutmakla yükümlü olacaklar.

SÖZLEŞME FESHETME

Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız 2 aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmeler (yarıyıl ve yaz tatilleri, yangın, yer sarsıntısı, salgın hastalık, su basması, kar yağışı ve benzeri nedenlerle eğitim kurumunun kapalı olması hariç) feshedilecek.

Mağduriyetin önlenmesi için sözleşmeli öğretmenler, alanları itibariyle haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders saati bulunmak kaydıyla hiç öğretmeni bulunmayan ve ders yükü fazla olan eğitim kurumlarında görevlendirilecekler.

Öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilerek karşılanan eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmeyecek.

GÖREVLENDİRME

Görevlendirmeler, belirlenen kriterlere göre öncelikle daha önce görev alınan eğitim kurumlarına yapılacak. Yeteri kadar ders saati bulunmaması veya görevli oldukları eğitim kurumuna il içinden veya il dışından kadrolu öğretmen atama yapılması durumunda, il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı dikkate alınarak aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders bulunan bir başka eğitim kurumu olacak şekilde yapılacak. Ancak, bulundukları ilde alanında norm kadro açığı bulunmayanların görev yerlerinin belirlenebilmesi için bakanlığa bilgi verilecek. Bu kapsamda görev alan sözleşmeli öğretmenlerin çeşitli mazeretleri nedeniyle yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacak. Ancak, sözleşme imzalayanlardan eş ve sağlık mazeretleri olanlar, başka bir ilde görev yapmak için yarı yıl ve yaz tatili dönemleriyle sınırlı olmak üzere, bulundukları illerdeki sözleşmelerinin feshini talep edebilecekler.

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlerden sözleşmeli öğreticilik görevine başladığı tarihte aranılan genel ve özel şartları taşıyan ve belirtilen belgeleri daha önce vermiş olanlardan ayrıca belge istenmeyecek. Bu durumdakilerin varsa eksik belgelerini tamamlamaları istenecek. Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecek. Sözleşmeli öğretmenlere, 2006 yılı içinde bin 75 YTL brüt aylık ödenecek. Ücret ödemeleri her ayın 15’inde peşin olarak yapılacak. Hizmet sözleşmelerinin süresi Bütçe Kanunu gereğince 31 Aralık 2006 tarihinde sona erecek. 2007 yılı için, gerekli şartları taşımaları halinde yeni sözleşme imzalanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious