SPK'dan hissedarları bilgilendirme konusunda uyarı

SPK'dan hissedarları bilgilendirme konusunda uyarı.7741
  • Giriş : 25.03.2008 / 10:23:00

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), İMKB-100 şirketlerinin hisse sahiplerini bilgilendirme konusunda yeterli olmadığını belirledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gerçekleştirdiği çalışmada, 31 şirketin yönetim kurulu üyelerinin kaçının şirkette icrai faaliyette bulunduğu bilgisine ulaşamayan SPK, nihai hakim pay sahiplerini dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklayan şirket sayısının 51'de kaldığını, internet sitesi dahi olmayan İMKB-100 şirketlerinin bulunduğunu saptadı. SPK, borsa şirketlerini, hisse sahiplerini aydınlatma konusunda özen göstermeleri konusunda uyardı. SPK, payları İMKB'de işlem gören ve Ulusal 100 Endeksine dahil olan şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının ve şirketleri hakkında pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirip bilgilendirmediklerinin tespiti amacıyla bir çalışma yaptı. Çalışma sonucunda, şirketlerin birçoğunun açıklamalarının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatında belirtilen detayda bilgiyi içermediği, raporlarda yer verilen ifadelerin oldukça standart olduğu ortaya çıktı.

-KURUMSAL YÖNETİM RAPORUNU YAYINLAMA ZORUNLULUĞU-

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun, payları İMKB'de işlem gören şirketler açısından ihtiyari bir uygulama olduğunu, buna karşın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının yayınlanmasının bir zorunluluk olduğunu kaydeden SPK, "Söz konusu raporların içeriğinin de belirli standartları taşıması ve uyum raporu formatında yer alan detayda bilgi içermesi kamunun aydınlatılması açısından önem arz etmektedir" uyarısında bulundu. SPK, payları İMKB'de işlem gören tüm şirketlerin, pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirmeye devam etmelerini, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının hazırlanmasında gereken özen ve hassasiyeti göstermelerini ve hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarına internet sitelerinde yer vermeleri gerektiğini bildirdi. SPK'nın, 100 şirketi içeren çalışmasının sonuçları özetle şöyle: -59 şirket pay sahipleri ile ilişkiler birimini kurdu ve birimin kimlerden oluştuğu ile birime ne şekilde ulaşılacağı hakkında kamuya açıklama yaptı. -51 şirketin sermayesi içinde imtiyazlı paya yer verdiği anlaşıldı. Bu şirketlerin 48'i imtiyazlı paylar ve niteliği hakkında kamuya açıklama yaptı.

-SÖZLEŞMELERDE BİRİKİMLİ OY HÜKMÜ BULUNMUYOR-

-100 şirketten hiçbirinin esas sözleşmesinde birikimli oy kullanılmasına ilişkin hüküm bulunmadığı tespit edildi. -İçerden öğrenenlerin ticareti kapsamındaki kişileri düzenli olarak kamuya açıklayan şirket sayısı 72 oldu. -51 şirketin, nihai hakim pay sahiplerini, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıkladığı belirlendi. -18 şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin şirket sermayesindeki pay oranlarını kamuya açıkladı. -86 şirketin faaliyet raporlarında; finansal performansına, rekabetçi yapısına ve faaliyet risklerine ilişkin bilgilere yer verildi. -55 şirketin faaliyet raporlarında; yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişine, ücretlendirme esaslarına, aldıkları ücret ve benzeri menfaatlere ve şirkette üstlendiği icrai faaliyetlere ilişkin açıklamalara yer verildi. -76 şirket ilişkili taraf işlemlerini kamuya açıkladı.

-5 ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ YOK-

-92 şirketin finansal tabloları, halka açıklık oranı, yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantı tutanakları gibi yatırımcıları yakından ilgilendiren bilgileri içeren bir internet sitesine sahip olduğu, 5 şirketin ise internet sitesinin bulunmadığı anlaşıldı. -Yönetim Kurulu üye sayısı 7'nin altında olan şirket sayısının 20 olduğu, 38 şirketin 7, 20 şirketin ise 9 adet yönetim kurulu üyesine sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, 31 şirketin yönetim kurulu üyelerinin kaçının şirkette icrai faaliyette bulunduğu konusunda bilgiye ulaşılamadı. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının icrai faaliyetlerde bulunduğu şirket sayısının 10 olduğu, Yönetim Kurulunda bağımsız üye yer alan şirket sayısının 36 olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinin nasıl seçildiğine ilişkin kamuya açıklama yapan şirket sayısının 80 olduğu tespit edildi.

-37 ŞİRKET DENETİM KONUSUNDA BİLGİ VERMEDİ-

-63 şirket denetim komitesi faaliyetlerine ilişkin kamuya açıklama yaptı. -86 şirket herhangi bir grup yapısı içinde yer aldı. -73 şirket iştiraklerine ilişkin ortaklık ve mülkiyet yapısını anlaşılır biçimde kamuya açıkladı. -43 şirket faaliyet raporlarında geçmiş yıllarda yapılan yönetim kurulu toplantı sayılarına ve toplantılara katılım oranlarına ilişkin bilgilere yer verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious