SSK'lılar ilaçları parayla mı alacaklar?

SSK'lılar ilaçları parayla mı alacaklar?.13325
  • Giriş : 07.01.2009 / 12:40:00

İlaç alımı da Şubat'ta sona erecek. Bu tarihten sonra sigortalılar eczanelere ilaç alırken para ödeyecek mi?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TEB ile SGK arasındaki ilaç alım protokolü 31 Aralık itibariyle sona erdi. İlaç alımı da Şubat ayından itibaren sona erecek. Bu tarihten sonra sigortalılar para ödeyerek mi eczanelerden ilaç alacaklar? Bu konuda TEB ve SGK arasındaki son durum nedir?

SGK ile TEB arasında 2004 sonunda yapılan protokolle birlikte 2005 yılından itibaren SSK'lılar ve Yeşil Kartlılar da Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları ve çalışan memurlar gibi ilaçlarını serbest eczanelerden almaya başladılar. Bu ilaç alımı protokole istinaden SGK ile serbest eczaneler arasında imzalanan sözleşme ile gerçekleşmiştir. Protokolün geçersiz kalması, sözleşmelerin de geçersiz olacağı anlamına gelmemektedir. SGK tarafından provizyon sistemi işletildiği müddetçe eczaneler ilaç vermek istedikleri taktirde ilaçları verebileceklerdir. Eczanelerin bu ilaçları SGK aracılığı ile vermek istememeleri halinde fatura ile alınmak kaydıyla vatandaşlar paralarını SGK'dan tahsil edebilirler. Yani cepten alma söz konusu değil, parayı ödeyip SGK'dan tahsil etme söz konusudur.

İLAÇ ECZACILIK GENEL MÜDÜRÜ DR. MAHMUT TOKAÇ

Eczacılar temel sorunlarını, 'ilaçlardaki kâr marjlarının düşmesi, ilaç fiyatlarının sürekli değişmesi ve ekim ayında uygulanmaya başlanan muayene katılım paylarının eczaneler aracılığı ile alınması' olarak gösteriyor. Bu konularda TEB ve SGK arasındaki görüşmelerde nasıl bir noktaya gelinmiştir?

Eczacıların temel sorunları “SGK'nın provizyon sistemindeki aksaklıklar, SUT'ta sık değişmeler, ödemelerdeki gecikmeler ve ekim ayında uygulanmaya başlanan muayene katılım paylarının eczaneler aracılığı ile alınması” dır. Bu sorunların haricinde “ilaçlardaki kâr marjlarının düşmesi ve ilaç fiyatlarının sürekli değişmesi” iddia edildiği gibi eczanelere çok etki etmemektedir. Eczacı örgütleri temel sorunları yanında bazı sanal sorunlar icat ederek eczacıları tedirgin etme politikası gütmektedir. “Eczacılık yasasında eczacı-eczacı ortaklığı getirilerek zincir eczanelerin önünün açılacağı, ilacın eczane dışında marketlerden satılacağı gibi iddialar ortaya atmaktadırlar. Bu iddialar konunun muhatabı olan Sağlık Bakanlığınca en üst düzeyde her platformda yalanlanmasına rağmen, bu beyanlar göz ardı edilerek aynı iddialar tekrarlanmaktadır. Burada amaç eczacıları tehdit altında olduklarına inandırıp TEB'e muhtaç hissetmelerini sağlamaktır.

Eczacıların protokol sırasında ortak hareket etmesi SGK'yı zorluyor. Yeni dönemde SGK'nın toplu anlaşma yerine eczacılarla bireysel anlaşma yapabileceği konuşuluyor. SGK'nın bu konuda attığı bir adım var mı? Bu konudaki gelişmeler nelerdir?

SGK'nın eczanelerle anlaşması zaten bireyseldir. TEB ile yapılan protokol sadece anlaşma formlarının TEB aracılığı ile dağıtılmasını zorunlu kılar. TEB bu anlaşma formlarını Bölge Eczacı Odaları aracılığı ile 500 YTL fiyatla eczanelere satmaktaydı. Hatta İstanbul Eczacı Odası bu rakamı çok görerek kendi mensuplarına 250 YTL'ye sattı. TEB ve odaların ortak protokolde ısrar etmelerinin arkasında 23 bin eczaneden aldıkları sözleşme formu bedelleri de yatmaktadır.

2004 yılından beri Sağlıkta Dönüşüm Programının gerçekleştirilmesinde hükümet ile işbirliği içinde hareket eden TEB'in uzlaşmaz tutum takınmasının ardındaki asıl sebep ise TEB içinde iki ayrı grubun iktidar çekişmesidir. Bu çekişme içinde mevcut yönetim muhalif kanadın eleştirileri karşısında köprüleri atma ihtiyacı hissetmiştir. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen mitingde ana söylem “Sağlıkta dönüşüm programının sağlık sistemini sağlıksız hale getirdiği” idi.

Yani 2004 öncesi Türkiye'de sağlık sistemi çok sağlıklı idi de 2004'den sonra yapılan uygulamalarla sağlıksız hale mi geldi? Böyle bir iddiaya kargalar bile güler. Sağlıkta gelinen nokta geçmişle kıyaslanmayacak kadar ileridedir. Özellikle ilaç konusunda vatandaşımız son derece memnundur. Ancak eczacı örgütleri bu memnuniyeti ortadan kaldırmaya niyetlenmiş olsalar gerek ki şimdiye kadar içinde oldukları bu sistemi baltalamaya kalkışmaktadırlar. Amaç tamamen ideolojiktir ve amaç sağlıkta yapılan güzel şeyleri yok etmeyi amaçlamaktadır. Eczacı arkadaşlarımızın örgütlerinin ideolojik tavırlarına arka çıkmayacakları ve bireysel sözleşme yaparak vatandaşı mağdur etmeyeceğini ümit etmekteyim. Satışlarının %95'ini kamuya yapan eczacıların sözleşme yapmadan ayakta kalabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla eczacıları tehditle sözleşme yapmaktan men eden örgüt yöneticilerinin en önde sözleşme yapacağından da kuşkum yok.

ANALİTİK BAKIŞ

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*