STK'lar müzakereye dahil edilsin!

STK'lar müzakereye dahil edilsin!.8973
  • Giriş : 10.11.2007 / 14:15:00
  • Güncelleme : 10.11.2007 / 14:37:31

Avrupa Birliği (AB), Türkiye Karma İstişare Komitesi 23. Toplantısı sona erdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yapılan, Avrupa Birliği (AB), Türkiye Karma İstişare Komitesi 23. Toplantısı sona erdi.
Sapanca ilçesinde bir otelde yapılan, AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi 23. Toplantısında alınan tavsiye kararları yayınladı.
Karma İstişare Komitesi (KİK) üyelerinin yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Dönem Başkanlığı’nda "İşletme ve Sanayi Politikası", "İstatistik" ve "Mali Kontrol" konularında 3 faslın daha açılmasını memnuniyetle karşılanacağı belirterek, Portekiz Dönem Başkanlığı’nı da aynı yolu izlemeye ve sivil toplum açısından özel öneme sahip başka fasıllarda da müzakereleri açmaya davet edildiği kaydedildi.
Avrupa Komisyonu ile Türk Hükümetinin "açılacak tüm müzakere fasıllarının sosyal yönlerini dikkate almaları ve Türkiye’deki, sivil toplum kuruluşlarının müzakere sürecine dahil edilmesi gerektiğinin" belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:
"KİK, Türk Hükümetini anayasal ve kurumsal reformlar hakkında, Türk sivil toplumuyla daha geniş bir uzlaşmaya çağırır. KİK, reformlar hakkında faydalı bir istişarenin yapılmasını sağlamak için Türk Hükümeti ile Türk organize sivil toplumu arasında kalıcı bir diyalog mekanizmasının oluşturulması ihtiyacını vurgular. Sivil toplum temsilcileri arasında düzenli bir diyalog oluşturulması için vize prosedürlerinin ivedilikle basitleştirilmesi gerekmektedir. KİK, sivil toplum kuruluşlarına hibelerden faydalanma ve faaliyetlerini geliştirme konularında yardım sağlayan STGM’nin (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi)
kuruluşunu memnuniyetle karşılar."

KADINLAR VE GİRİŞİMCİLİK
Türkiye’nin, kadın konusunun önemini dikkate alarak, AB müzakerelerinde bir kadın kuruluşu temsilciliğine sürekli biçimde yer verilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca kadın girişimciliğin teşvik edilmesinin, küreselleşmenin getirdiği zorlukları başarılı bir şekilde aşmada kilit öneme sahip olduğu kaydedildi.
Türkiye’de kadın haklarına kamunun daha fazla ilgi göstermesinin memnuniyetle karşılanacağının ifade edildiği açıklamada, şunlar dile getirildi:
"KİK, Türkiye’de kadın hakları ile ilgili devlet politikalarının planlanması ve uygulanmasında danışmanlık sağlayacak, Kadının Statüsü Danışma Kurulunun kurulmasını memnuniyetle karşılar. Türkiye’de bir iş kadınları sınıfına sahip olmanın avantajlarını anlayacak bir zihniyet değişikliğine yönelik bilinçlendirme kampanyalarının yürütülmesini önerir. KİK, meclisteki kadın temsilinin, Türk işkadınlarını geliştirmek ve mevzuatın uygulanmasındaki, mevcut eksiklikleri gidermek için daha iyi politikaların oluşturulmasında uygun bir platform teşkil etmesini temenni eder. KİK, daha çok sayıda Türk kadınının serbest meslek sahibi olmasına yardımcı olmanın bu kadınlara daha fazla bağımsızlık sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda toplumda da daha aktif bir rol oynamalarına imkan vereceğini vurgular. KİK, iş kurmak isteyen kadınları destekleyen kadın kuruluşlarını önemli ölçüde güçlendirmek üzere, tedbirlerin alınması çağrısında bulunur."

"ULAŞTIRMA VE ENERJİ BAĞLANTILARI"
Açıklamada, Türkiye’nin, "AB’ye tedarik edilen enerjinin çeşitlenmesinde kilit bir rol oynayacağı" belirtilerek, Türk karayolu taşımacılığı sektöründe geçiş izni kotaları konusundaki sınırlamaları kaldırma yolunda yapılacak çalışmalara da önem verilmesi gerektiği kaydedildi.
Ulaştırma sektörünün ekonomik öneminin artması, enerji kaynaklarının sınırlı olması ve çevre konularının politika kararlarında kilit faktör olmaya başlaması nedeniyle, söz konusu alanlarda AB politikalarında radikal değişikliklere gereksinim duyabileceği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"KİK, Türkiye’nin AB’ye tedarik edilen enerjinin çeşitlenmesinde kilit bir rol oynayacağını vurgular. KİK, ulaştırma politikası konulu fasılda müzakerenin hala açılmadığını belirtir ve enerji politikaları hakkındaki müzakere hazırlıklarının ileri aşamada olmasını memnuniyetle karşılar.
Komite altyapı projeleri alanındaki güçlü işbirliği taahhüdünü ve Türkiye’nin enerji piyasasının AB iç piyasa kurallarına uyumlaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirir. KİK, tüm ilgili tarafların AB’nin sosyal ve çevresel standartlarına saygı göstererek, Türk kara taşımacılığı sektörüne uygulanan geçiş izni kotaları konusundaki sınırlamaları kaldırmak yolunda çalışmalara davet eder."

"SENDİKAL HAKLAR"
Hükümetin, sendikaların gelişme ve özgürce hareket edebilme imkanlarını sınırlayan mevzuatları durdurması gerektiğinin bildirildiği açıklamada,"KİK, Türkiye’de sendikal haklar hakkında ortak bir rapor hazırlamıştır.
KİK’in 2008 yılında düzenlenecek ilk toplantısında detaylı bir ara rapor, ikinci toplantısında da nihai rapor sunulacaktır. 24. KİK toplantısı 2008 yılının ilk yarısında Türkiye’de yapılacak ve toplantı gündemi içinde Lizbon stratejisi kapsamında yaşam boyu öğrenme, AB istihdam stratejisi kapsamında gençlik ve istihdam ile ilgili raporlar ve sendikal haklar konusu hakkında ara rapor dahil edilecektir" denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious