Tanığa devlet koruması geliyor

  • Giriş : 04.01.2007 / 00:00:00

Tanıkların kimliğinin saklı tutulması ve güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak önlemleri düzenleyen Tanık Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM'ye sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tasarının gerekçesinde, haklarında tanık koruma tedbirleri alınması gereken kişilerin, bu tedbir kararlarının hangi suçlarda alınacağı, tedbir çeşitleri, tedbir kararlarının hangi makam veya mercilerce alınacağı, bunların süresi, uygulanması, uluslararası işbirliği ve bu konuya ilişkin diğer usul hükümlerinin yasal bir düzenlemeye kavuşturulması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Tanıklığın, tanık açısından karşılıksız olarak yerine getirilmesi gereken bir kamu görevi olduğu gibi, verdiği bilgilerden dolayı bir zarara uğramasına karşı gerekli tedbirleri almanın da devletin sorumluluğunda olduğunun vurgulandığı gerekçede, ''Devlet, tanık olarak dinlendikten sonra, sırf bu tanıklığı nedeniyle hayat veya beden bütünlüğü ile mal varlığı tehlikeye düşebilecek kişiyi suçlularla baş başa bırakmamalıdır'' denildi.

Gerekçede şu görüşlere yer verildi:

''Terör örgütleri ile diğer örgütlerin sahip oldukları güç ve kullandıkları yöntemler karşısında klasik ceza muhakemesi önlemleri yetersiz kaldığından, bu tür örgütlere karşı farklı yöntemlerin kullanılması zorunlu olmuştur. Bu türlü suç örgütlerinin adalet önüne çıkarılamaması karşısında devletler, bu alanda gerekli iç yasal düzenlemelerin yanında, uluslararası alanda da yakın işbirliğine gitmektedir.''

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bildirgeler bağlamında Avrupa ülkeleri mevzuatlarında da konuya ilişkin yasal düzenlemelere yer verildiği ifade edilen gerekçede, Ceza Muhakemesi Kanununda da tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak önlemlerin, kanunla düzenleneceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious