Tanıklara FBI tarzı koruma

  • Giriş : 05.01.2007 / 00:00:00

Yaptığı tanıklık nedeniyle tehlike altında olan kişilerin estetikle yeni yüz, farklı bilgilerle yeni kimlik verilerek korunmasını sağlayacak yasa tasarısı TBMM’ye sevk edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kimi suç türlerinde muhbirlerle mağdurların estetik yaptırılarak, kimlik bilgileri ve tüm statüsü değiştirilerek tanık koruma programına alınmasını sağlayacak yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu.

"Devletin, tanıklığı nedeniyle hayat veya beden bütünlüğüyle mal varlığı tehlikeye düşebilecek kişiyi suçlularla baş başa bırakmaması" amacıyla hazırlanan tasarı, tanık koruma biriminde çalışanlarla yakınlarını da kapsayacak. topluma Kazandırma Yasası kapsamındakiler ise bu programa dahil edilmeyecek. İşte tasarının getirdikleri:

Tanık koruma programı, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve üst sınırı 10 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla suç veya terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı 4 yıl veya üzeri hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanacak.

İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk ve mağdurlar, dinlenen kişinin nişanlısı, eski eşi, kan veya kayın hısımlığından üst soy veya alt soyu, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlarla yakın ilişki içinde olduğu kişiler kapsama alınacak.

Programa alınan kişiler, gerekli durumlarda ses veya görüntüleri değiştirilerek özel ortamda dinlenecek.

Korunanlara korumanın dışında ruhsatlı silah verilecek.

Korunan kişinin adli sicil, askerlik, vergi, nüfus, diploma, pasaport, sosyal güvenlik gibi belgeleri yeniden düzenlenecek.

Estetik ameliyat

Fizyolojik görünüm (gerekirse estetik cerrahiyle) değiştirilecek, yeni kimlik bilgileri düzenlenecek.

Korunmaya neden olan olayla ilgili yanlış bilgi veren, bildiklerini açıklamayan, bu olayla ilgili yalancı tanıklık veya iftiradan mahkûm olan, kimlik bilgileri hakkında yanlış bilgi veren, koruma tedbirlerine aykırı davrananlar programdan çıkarılacak. Yapılan masraflar da tahsil edilecek.

Tanıkların kimliğinin saklı tutulması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı’nda 9 üyeli Tanık Koruma Kurulu oluşturulacak, yönetmelik yayımlanacak. Kurulda en az 15 yıldır mesleğini yapan 3 hâkimle Emniyet Genel Müdürlüğü’nden iki, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nden birer personel olacak.

Yabancı tanık da korunacak

Geçimini sağlaması amacıyla geçici olarak maddi yardımda bulunulacak, çalıştığı iş yeri ya da iş alanı veya okuyorsa okulu değiştirilecek. Karşılıklılık ilkesine uygun biçimde yabancı bir ülkeye geçici olarak yerleştirilebilecek. Ayrıca yabancı tanık Türkiye’de korunabilecek.

Koruma tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, örtülü ödeneğe yönelik esaslar doğrultusunda karşılanacak.

Koruma görevi sırasında öğrendikleri bilgi ve belgeleri açıklayan, yayımlayan veya başkalarının bunları edinmesini ya da erişimini kolaylaştıranlara 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious