Tarım sigortacıları toplandı

  • Giriş : 04.09.2006 / 00:00:00

Tarım Sigortaları Havuzu’nun tanıtımına Konya ve Antalya’da devam edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Tekirdağ’da başlayıp Balıkesir ve Manisa’da devam edilen Devlet Destekli Tarım Sigortaları Kanunu’nun tanıtım faaliyetlerinin geçen haftaki durağı Konya ve Antalya oldu. Toplantılara Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il, ilçe teşkilatı temsilcileri, ziraat odaları ve değişik çiftçi örgütlerinin temsilcileri, sigorta şirketleri ve acenteleri katıldı. Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ramazan Kadak her iki toplantıya da katıldı ve konuşma yaparak sistem hakkında bilgiler verdi. Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Dr. Ahmet Genç ilk kez Konya’daki toplantıya katılarak konuşma yaptı. Tarım Bakanlığı TÜGEM Daire Başkanı Sayın Ahmet Savaş İntişah hem Konya hem de Antalya’da toplantının soru cevap bölümünde ÇKS (Çiftçi kayıt sistemi) ile ilgili bilgiler verirken, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (Tarsim) Genel Müdürü Bülent Bora, sisteminin temel özelliklerini ve sigorta uygulamalarını örneklerle anlattı. Bora’nın teknik tablo ve istatistiki bilgilerle desteklediği sunumundan sonra davetlilerin sorularını tüm ayrıntılarıyla cevaplandırıldı. Bölgesel tanıtım toplantıları diğer illerde de devam edecek. Toplantının bundan sonraki duraklarını ise Adana, Kayseri, Samsun, Kastamonu, Sakarya, Ankara, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Van, Trabzon illeri oluşturuyor.

Tarım sigortaları havuzu nedir?

Türkiye tarım sektöründe yeni bir çığır açacak Tarım Sigortaları Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Türk çiftçisinin kaderi değişiyor. Yeni kanun, çiftçilere bitkisel ürünler ve seralar için, ülke genelinde dolu ana sigortası teminatına ilave olarak yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları da paket halinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak verilecek. Hayvan hayat sigortası ve kümes hayvanları hayat sigortası genel şartları kapsamında da Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilecek. Ayrıca don sigortası da az gelişmiş doksan ilçede pilot uygulama olarak başlatıldı. Tarım sigortaları havuzunun çiftçilere getirdiği en önemli avantaj ise sigorta priminin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanacak olması.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious