Tasarıma yılda 12 milyon dolar destek

Tasarıma yılda 12 milyon dolar destek.13468
  • Giriş : 18.04.2008 / 11:45:00

Tasarım şirketlerinin, dernek ve birliklerinin tanıtım, reklam ve danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin yüzde 50’si Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Tasarım şirketlerinin, dernek ve birliklerinin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin yüzde 50’si Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacak. Toplam tasarım desteği yılda 12 milyon doları aşmayacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun, Tasarım Desteği Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri ile birliklerinin giderlerinin yüzde 50’si desteklenecek. Tasarım şirketlerinin yurtdışına yönelik hazırlayacağı reklam, tanıtım ve pazarlamada yıllık en fazla 300 bin doları, yurt dışında açılacak birimlerde demirbaş, dekorasyon giderlerinde yıllık en fazla 100 bin doları, kira giderleri ve yurt dışındaki birimlerin kiralanmasında danışmanlık ile vergi, resim, harç giderlerinin yıllık en fazla 200 bin doları desteklenecek.

Destek; patent, faydalı model endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinde yıllık 50 bin doları, istihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderlerinde 150 bin doları aşamayacak.

Kurumsal kimlik oluşturulmasında alacakları danışmanlık hizmetleri, bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri, eğitim ve dış kaynaklı harcamalarda yıllık destek 200 bin dolar olarak belirlendi.

TASARIM OFİSLERİNE İSTİHDAMDA 200 BİN DOLARLIK DESTEK

Tasarım ofisleri de yurtdışı pazarlarda tanınması ve markalaşmaları amacıyla desteklenecek. Tasarım ofislerinin reklam, tanıtım, pazarlama giderlerinde destek yılda en fazla 150 bin dolar, yurtdışında açılacak birimlerde demirbaş, dekorasyon giderlerinde yıllık en fazla 50 bin dolar, brüt kira giderlerinde ve bu birimlerin kiralanmasında kullanılacak danışmanlık giderlerinin yıllık en fazla 100 bin doları karşılanacak. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerde destek yıllık 50 bin doları, istihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderlerinde de 200 bin doları aşamayacak.

Kurumsal kimlik oluşturulmasında alınacak danışmanlık hizmeti giderlerinde, yazılım ve bilgi teknolojisinde ise destek yıllık en fazla 100 bin dolar olarak belirlendi.

Birlik ve tasarım dernekleri, tasarım kültürünün oluşturulması, tanıtım giderleri, fuarlar, tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcama giderlerinin yıllık en fazla 300 bin doları desteklenecek.

DESTEKLENECEK PROJELERE TASARIM DESTEK KOMİTESİ KARAR VERECEK

Desteklenecek projeleri Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİM, Birlik, tasarım dernek-birliklerin temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşan Tasarım Destek Komitesi belirleyecek. Tasarım şirketleri öncelikle hedef pazarları ve bütçelerini içeren projeyle İhracatçı Birliği’ne müracaat edecek. Projelerin destekten faydalanabilmeleri için Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından destek kapsamına alınması gerekiyor.

Birlik ve dernekler ise bütçeyi içeren projelerini faaliyetin gerçekleştirileceği en az 6 ay önce Müsteşarlığa başvurmaları gerekiyor. Destek, projenin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınmasıyla başlayacak. Destekten en fazla 4 yıl sürecek.

DESTEK MERKEZ BANKASI ARACILIĞI İLE ÖDENECEK

Destek ödemesi harcama belgelerinin inceleyen Müsteşarlığın, Merkez Bankası’na bildiriminden sonra başlayacak. Destek kapsamına alınan tasarımcılar, yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetleri desteği, Pazar araştırması ve pazarlama desteği ile Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY® desteğinden yararlanamayacak. Tebliğ kapsamında yıllık en fazla 12 milyon dolar destek ödemesi yapılacak. Bu miktarı arttırmaya Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkili olacak. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious