Taşıt kanunu değişiyor

Taşıt kanunu değişiyor .18477
  • Giriş : 18.02.2008 / 10:43:00
  • Güncelleme : 19.02.2008 / 10:58:18

Kamu taşıtlarının özel işlerde kullanılmasının önüne geçilmesi ve devletteki taşıt israfının sona erdirilmesi için ''Taşıt İzleme Sistemi'' oluşturuluyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Maliye Bakanlığı, 1961'de çıkarılan ve günümüzde ihtiyaca cevap veremez hale gelen Taşıt Kanunu'nda köklü değişiklik için bir çalışma yapıyor.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde yürütülen bu çalışmada, ilk aşamada kamu kuruluşlarının Taşıt Kanunuyla ilgili görüşleri alındı. 47 yıllık düzenlemenin aksayan yönleri tespit edildi ve bu çerçevede Yeni Kanun Taslağının yazımına başlandı.

Ay sonuna kadar bitirilmesi planlanan taslak, önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın görüşüne sunulacak. Daha sonra da Başbakanlığa gönderilecek.

-HİZMET SATIN ALIMI YAYGINLAŞACAK-

Yeni Taslakta, öncelikle taşıtla ilgili mevzuat, tek çatı altında toplanıyor. Bu çerçevede Merkezi Yönetim Bütçesindeki taşıtla ilgili hükümler de, Taşıt Kanun Taslağı içine alınıyor.

Kamuya ait taşıtları ''kamu kaynağı'' şeklinde değerlendiren Taslak ile getirilmesi planlanan düzenlemelerden bazıları da şöyle sıralanıyor:

-Kamu kuruluşları, taşıt politikaları için 3-4 yıllık programlama yapacak, projeksiyonlar geliştirecek. Bu şekilde kamunun uzun vadedeki taşıt ihtiyacı saptanacak, bunlara ilişkin bir planlamada bulunulacak. Böylece günübirlik politikaların yerini, uzun vadeli programlar alacak.

-Kamu taşıtlarının daha ekonomik edinimi ve kullanımı için gerekli tedbirler uygulamaya konulacak. Satın alma veya kiralama yönteminden hangisi ekonomik ise o tercih edilecek. Kiralamayı da içine alan hizmet satın alımı yoluyla taşıt edinimi uygulaması daha da yaygınlaştırılacak. Bu şekilde sadece taşıt edinilmeyecek, taşıtın bakımı, sigortası ve şoför ihtiyacı da hizmet satın alınması yolu ile karşılanarak, devletin bu alandaki yükü hafifletilecek.

-AMAÇ DIŞI KULLANIMLAR İÇİN CAYDIRICI CEZA

-Makam aracı kullanabilecek unvanlar yeniden düzenlenecek. Halen makam aracı kullanan, ancak Taşıt Kanununda sayılmayan bazı unvanlar da, listeye dahil edilecek. Bu şekilde Genel Müdürler de kapsama girecek. Ancak Genel Müdürlerin altındaki unvanlara makam aracı tahsis edilemeyecek. Üst düzey dışında kalan unvanların makam araçları onları sabah evden alıp, akşam bırakacak. Bunun dışındaki mesai saatlerinde söz konusu araçlardan idarenin diğer işlerinde faydalanılabilecek.

-Kamu taşıtları, amacı dışında ve özel işlerde kullanılamayacak. Bu şekilde davrananlar için Kanunda caydırıcı cezalara yer verilecek. Ancak bunlar disiplin ve maaş kesme gibi uygulanabilir cezalar olacak.

-Kamuda Taşıt İzleme Sistemi kurulacak. Her birim, kendi izleme sistemini, kendisi oluşturacak. Taşıt envanterinin de işleneceği bu sistemde, taşıtların ömrü, akaryakıt kullanımı gibi bilgiler de yer alacak. Taşıt İzleme sistemi ile taşıt hareketleri yakından takip edilecek.

-Kurum içinde aktarma yapılacak: İzleme Sisteminin de yardımıyla aynı Bakanlık veya kuruluşun ihtiyaç duyduğu taşıtlar ile o kuruluşun elindeki atıl taşıtlar da kayda girecek. Böylece kullanım dışı kalan bir taşıt, hemen, ihtiyacı olan bir başka il veya birime nakledilecek.

-''VATANDAŞ, ARAÇLARIN AMAÇ DIŞI KULLANILDIĞINI DÜŞÜNMEYECEK''

Maliye Bakanlığından bir üst düzey yetkili, yeni düzenlemede, kamu taşıtlarının kullanımına standart getirileceğini ve kötüye kullanıma izin verilmeyeceğini söyledi.

Bu çerçevede daha caydırıcı ve etkin bir yapı oluşturulacağını kaydeden Maliye yetkilisi, ''Herkesin sorumluluklarını çok açık ve net bir şekilde tanımlayacağız. Yeni düzenlemelerin ardından sokaktaki vatandaş, kamu taşıtlarının amaç dışı kullanıldığını düşünmeyecek. Vicdanları rahatsız eden taşıt kullanımı engellenecek. Elbette burada kişilerin tutumu da önemli ama biz en azından böyle bir sistem kurulmasını sağlayacağız'' dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious