Tayyip Erdoğan'a Özal cezası!

Tayyip Erdoğan'a Özal cezası! .11164
  • Giriş : 06.08.2007 / 23:53:00
  • Güncelleme : 06.08.2007 / 22:49:31

Yusuf Bozkurt Özal’ın Bakanlar Kurulu kararıyla, annesinin de mezarının bulunduğu Süleymaniye Camisi Haziresi’ne defnedilmesiyle ilgili hukuk sürecinde bir aşama daha kaydedildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Özal, Ecevit hükümeti döneminde alınan kararla Süleymaniye’ye defnedilmiş, ancak bu karar daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından iptal edilmiş, kararın yerine getirilmesi için tebligat da Başbakan Tayyip Erdoğan’a yapılmıştı. Erdoğan’a yargı kararını uygulamadığı için açılan tazminat davasını haklı bulan Yargıtay, 30 gün içinde Özal’ın cenazesinin mezardan çıkarılıp taşınmasını sağlamadığı için Erdoğan’ı “suçlu” buldu.Özal’ın vasiyeti üzerine Süleymaniye Camii avlusuna gömülmesi kararı Bülent Ecevit’in başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından alınmış, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de onaylamıştı.

Ecevit hükümeti, Avustralya’da ölen Nakşibendi şeyhi Esad Coşan’ın da aynı yere gömülmesine ilişkin karar almış, ancak Sezer bunu veto etmiş, Özal’la ilgili kararnameyi, toprağa verilmesinden sonra kararın Köşk’e gönderilmesi nedeniyle onayladığını belirtmişti.
YÜKSEK YARGI İPTAL ETTİ
Avukat Tezcan Çakır, Bakanlar Kurulu’nun Özal’la ilgili kararının iptali için dava açtı. Danıştay 10’uncu Dairesi de, hiçbir olağanüstü durum olmamasına rağmen Özal’a ayrıcalık yapılmasının eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle, kararın iptaline hükmetti.

Başbakanlık temyiz edince dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na geldi. Genel Kurul, 10. Daire kararını oybirliğiyle onadı.

TEBLİGAT ERDOĞAN’A YAPILDI
Söz konusu kararla, Özal’ın Süleymaniye’ye defin kararı iptal edildi. Ancak söz konusu kararın gereğinin yerine getirilmediği gerekçesiyle, Avukat Tezcan Çakır bu kez, tebligat tarihinde başbakan olan Erdoğan aleyhine “yargı kararını uygulamadığı” için 25 bin YTL’lik tazminat davası açtı.

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Danıştay kararının gereğinin yerine getirilmesi için Başbakanlık tarafından gerekli yazışmaların yapıldığı, Erdoğan’ın olaydan kişisel davanın reddine karar verdi.

Çakır bu kararı da temyiz etti ve davayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını 2’ye karşı 3 oyla bozdu. Yargıtay, Özal’ın defin işleminin iptali kararının kesinleştiği, tebligatı alan Başbakanlığın da ilgili yazışmaları yaptığını belirtti.

KARARA UYMAYAN TAZMİNATLA SORUMLU
Başbakan’ın Anayasa’nın 112 ve 138. maddelerinde yer alan görevlerine değinilen kararda, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca da idarenin Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemesi kararlarına göre 30 gün içinde eylemde bulunma ve işlem tesis etme zorunluluğu bulunduğuna işaret edildi.

Ceza hukuku yönünden yargı kararlarını yerine getirmemenin suç sayıldığı anlatılan kararda, uygulamada da yargı kararlarını yerine getirmeyenlerin tazminatla sorumlu tutulacağının kabul edildiği ifade anımsatıldı.

Kararın Başbakanlığa tebliğ edildiği tarihte Erdoğan’ın Başbakan olduğu anımsatılan kararda, yasada öngörülen 30 günlük süre içinde kararın yerine getirilmesi için işlem tesis edilmediği ve yargı kararının uygulanmadığı belirtildi.

KARARI TARTIŞMA YETKİSİ YOK
Kararda, “Yargı kararını uygulamak durumunda bulunanların, kararın eksikliğini ya da yanlışlığını tartışma yetkileri bulunmadığı gibi bu kararları eksik uygulamaları, uygulamış gibi davranarak işleme yapay bir görüntü vermeleri de kararın uygulandığı sonucunu doğurmaz. Kararın 30 gün içinde uygulanmamış olması, kişisel sorumluluk için yeter sayılmaktadır” denildi.

Erdoğan’ın kararın uygulanmasını sağlamamakla birlikte, ilgili birimler ve Süleymaniye Camisi Haziresi’nin sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’ndan kararın uygulanması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını istediğine işaret edilen kararda, 30 günlük sürenin bu yazışma ve işlemler için yeterli olmayabileceğinin göz önüne alınması gerektiği kaydedildi.

HAKİM TECAVÜZÜ KINAYABİLİRDİ
Kararda, idari yargı kararının uygulanması gereken 30 gün içinde Özal’ın cenazesinin mezardan çıkarılması ve başka yere nakledilmesi için yeterli olmayabileceği gözetilerek, Erdoğan’ın sorumluluk ölçüsünün belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kararda, Borçlar Kanunu’nun 49/3. maddesinde yer alan “Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine diğer bir tazmin sureti ikame ve ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yoluyla ilanına hükmedebilir” düzenlemesinin de gözetilerek, hüküm kurulması gerektiğine işaret etti.

Bozma kararına katılmayan 2 üye, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, onanmasını istediler.

Başbakan Erdoğan’ın avukatının karar düzeltme isteminde bulunma hakkı var. Bu istem de 4. Hukuk Dairesi’nce karara bağlanacak. İstem reddedilirse dosya yerel mahkemeye gidecek. Yerel mahkeme ilk kararında direnir ve bu kararda temyiz edilirse dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gelecek.

ÖZAL’IN ANNESİ DE ORADA
Süleymaniye Camisi avlusunda Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın türbelerinin yanı sıra Özal’ın annesi Hafize Özal ile Nakşibendi Tarikatı liderlerinden Muhammed Zait Kotku’nun mezarları da yer alıyor.

Hafize Özal’ın buraya defni, Turgut Özal döneminde gerçekleştirilmişti. Danıştay 10’uncu Dairesi, o zaman bu kararın iptali istemiyle açılan davayı “ehliyet yönünden” reddetmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious