TBMM: Devletin resmi dili Türkçe

TBMM: Devletin resmi dili Türkçe.36422
  • Giriş : 24.02.2009 / 21:06:00

TBMM Başkanlığı Türk'ün Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Kürtçe devam etmesi üzerine açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez 3. maddesine göre, devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu belirterek, ''TBMM anayasal bir kurum olup,Milletvekilleri her türlü yasama ve denetim faaliyetlerinde devletin resmi dili olan Türkçeyi kullanmak zorundadırlar'' değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanlığı, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün grup toplantısında Kürtçe konuşmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez 3. maddesine göre devletin resmi dilinin Türkçe olduğu hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

''Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal bir kurum olup, milletvekilleri her türlü yasama ve denetim faaliyetlerinde devletin resmi dili olan Türkçeyi kullanmak zorundadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yasama faaliyetleri sadece Genel Kurul çalışmalarından ibaret olmayıp, Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu, komisyonlar ve siyasi parti grup toplantılarını da kapsar. Buralarda Türkçe dışında başka bir dil kullanılması Anayasanın açıkça ihlali anlamına gelir.

Öte yandan, Siyasi Partiler Kanununun 81. maddesine göre siyasi partiler; 'Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçeden başka dil kullanamazlar; Türkçeden başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar, bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar.'

Aynı Kanunun 3. maddesine göre 'Siyasi partiler Anayasa ve kanunlara uygun olarak ... faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.'

Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununun ilgili hükümlerinden açıkça anlaşılacağı üzere bir siyasi parti grubunun grup toplantısında Türkçe dışında bir dil kullanması hukuken mümkün değildir.''

MECLİS TV

Açıklamada, bu durumda hukuken kullanılması mümkün olmayan bir dille yapılan bir toplantının, TBMM TV'de yayınlanmasının da yasal olmayacağının aşikar olduğu ifade edilerek, şöyle devam edildi:

''TBMM TV Yönetmeliğinin 6. maddesine göre de TBMM TV Genel Kurul çalışmalarını naklen; siyasi parti grup toplantılarını ise Yayın Danışma Kurulunun kararına göre naklen veya banttan yayınlar. Yayınların önceden denetimi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından yapılır. O nedenle DTP grubunda Türkçe dışında bir dilde konuşma yapılmaya başlandığı anda Anayasa ve kanunlara aykırı bir eyleme müsaade etmemek amacıyla yayın kesilmiştir.

Sayın milletvekillerimizden ve siyasi parti gruplarından yasama ve denetim faaliyetlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak devletin resmi dilinde yapmaları hususunda gerekli duyarlılığı göstermeleri beklenmektedir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*