TBMM Onur Ödülü'ne ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

  • Giriş : 15.05.2006 / 00:00:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Egemenlik Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sözkonusu değişikliklere göre 22 Şubat 2005 tarihli ve 25735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin adı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü Verilmesi Hakkında Yönetmelik" olarak ve Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde geçen "Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü" ibareleri "Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü" şeklinde değiştirildi.ıÜü

Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından uluslararası alanda gösterdiği üstün başarılar ile Türkiye'nin temsiline ve tanıtımına katkı sağlayan kişilere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü"; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletine ulusal ve uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunanlara, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayanlara, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunanlara, milli egemenlik ve demokrasi konularında yaptığı bilimsel çalışmalarla başarı gösterenlere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü" verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Eser, hizmet ve çalışmaları dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülüne aday olmak veya ödüle aday göstermek isteyen kişiler, ilanın yapılmasını takiben ilanda belirtilen tarihe kadar Kurula bizzat veya posta ile başvuracak.

Ödüle konu eser, hizmet ve çalışmalarla ilgili bilgi ve belgelerin bir nüshası ile ödüle aday olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numaralarının da başvuruya eklenecek.

Gerçek kişilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülüne aday gösterilmeleri halinde, aday gösterenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, vergi kimlik numaralarını ve açık adreslerini Kurula bildirilecek.a TC kimlik numaraları ve vergi kimlik numaralarını da belgeler arasına ekleyecek.

"Aday olan veya aday gösterilenlerin eser, hizmet veya çalışmalarını içeren başvurular Başkanlık Divanı'nca değerlendirilir ve seçilen bir aday, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülünü almaya hak kazanır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, adaylarla ilgili ön inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere Kurulu görevlendirebilir'' şeklindeki 8. madde yeniden düzenlendi.

Buna göre, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü'' başvurularının ön değerlendirmesi her yıl Mart ayı içerisinde Kurul tarafından yapılarak sonuçlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Kurul tarafından Başkanlığa sunulan adayları değerlendirmek üzere Başkanlık Divanını toplantıya çağıracak. Başkanlık Divanı yapacağı değerlendirme ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülünü almaya hak kazanan adayı belirleyecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious