TBMM'de bir dönem böyle geçti

  • Giriş : 14.06.2007 / 12:21:00

TBMM'de, 22. Dönemde, birçok kanunda değişiklik yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM'de, 22. Dönemde demokratikleşmeden insan haklarına, adaletten ekonomiye, milli eğitimden sağlığa kadar birçok kanunda değişiklik yapıldı.

AKP Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan, “TBMM Yasama ve Denetim Faaliyetleri” konulu kitapta, kanun ve Anayasada yapılan değişiklikler, özetle demokratikleşme ve insan hakları, adalet, ekonomi, milli eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik, yerel yönetimler, tarım, bayındırlık, enerji sosyal politikalar ve diğer konular olmak üzere 12 bölümde anlatıldı.

Demokratikleşme alanında yapılan düzenlemelerin başında, Ceza Muhakemesi, Hukuk Usulü Muhakemesi ve İdari Yargılama Usul kanunlarında değişiklik yapılarak, iç hukuk yolları tüketilip kesinleşen yargı kararlarına karşı AİHM'e başvuru imkanı getirildi.

İşkence suçu işleyenler hakkında görülen davaların, acele işlerden sayılması sağlandı. Günlük dil ve lehçelerin kullanımı ve öğrenilmesi serbestleştirildi. Cumhurbaşkanlığı hariç kamunun tümü denetime açıldı.

Milli Güvenlik Kurulu sivilleştirilerek, istişari bir organ haline getirildi, genel sekreterliğine de ilk defa bir sivil atandı.
Demokratikleşme ve insan hakları alanında yapılan diğer değişikliklerin başında ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Basın Kanunu, Dernekler Kanunu, milletvekili seçilme yaşının 25'e düşürülmesi geliyor.

ADALET VE EKONOMİ

Adalet alanında ise aile mahkemeleri ile istinat mahkemeleri kuruldu ve DGM'ler kaldırıldı. Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Kanunlarında değişiklik yapılarak, delilden sanığa gidilmesi kolaylaştırıldı. Kabahatler Kanundaki yeni düzenlemeyle de ceza sisteminde “cürüm” ve “kabahat” ayrımı yapıldı. Ayrıca Terörle Mücadele Kanununda da değişiklikler yapıldı.

22. Dönemde, ekonomi alanında yapılanların başında, “nereden buldun” düzenlemesinin ortadan kaldırılması geliyor.

Şubat 2003 yılında, Vergi Barışı Kanunu ile mükelleflere vergi affı getirildi. Ekonomi alanında, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabından Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun'la da çalışanlara 14.7 milyar YTL tutarında ödeme yapıldı.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, paradan 6 sıfır atılması, yatırımların ve istihdamın desteklenmesini öngören kanun, Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu, ekonomi alanında yapılan diğer düzenlemelerin başında geliyor.

MİLLİ EĞİTİM

Milli Eğitim alanında ise 32'si devlet, 7'si de vakıf olmak üzere toplam 39 üniversite kuruldu.

Bu alanda yapılan diğer önemli düzenlemelerin başında ise ilköğretim ve lise öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması, eğitime yapılan harcamaların vergiden düşülmesi, Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklik geliyor.

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi, aile hekimliği pilot uygulaması da sağlıkla ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerin başında yer alıyor.

Çalışma ve sosyal güvenlik alanında yapılan değişiklikler ise özetle şöyle:

İş Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu.
“Sosyal Güvenlik Reformu” olarak adlandırılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edildiği için, yürürlüğü Ocak 2008'e ertelendi.

TARIM VE ENERJİ

Tarımla ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler ile çiftçilerin kredi borçları yeniden yapılandırıldı.

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, Organik Tarım Kanunu, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Tohumculuk Kanunu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, tarım alanında yapılan değişikliklerin başında geliyor.
Enerji alanında çıkarılan kanunlar ise şöyle:

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu, Petrol Piyasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious