TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

  • Giriş : 28.10.2007 / 15:20:00

Genel Kurul, bu haftaki çalışmalarına Başbakan Erdoğan hakkında verilen soruşturma önergesinin görüşmeleri ile başlayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Genel Kurulda, 30 Ekim Salı günü CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 73 milletvekilinin, Ankara'da yaşanan içme ve kullanma suyu sorununda, Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinde gözetme ve düzenleyici önlemler alma ve ilgili bakanlıklar arasında işbirliği sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyerek görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdiği gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

TBMM İçtüzüğüne göre, Meclis soruşturması önergesi üzerinde önerge sahibi üç milletvekili ile hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakan konuşabiliyor. Görüşmelerden sonra Meclis soruşturması açılıp açılmayacağına gizli oylama ile karar verilecek. Meclis, Salı günü soruşturma önergesinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

Genel Kurul, 31 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul 2010 Kültür Başkenti hakkındaki kanun tasarısını görüşecek.

Tasarıya göre, ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi'' kapsamında, İstanbul'u 2010 yılı ''Avrupa Kültür Başkenti'' olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak, yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'' kurulacak.

İstanbul'da kurulacak ''Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'', özel hukuk hükümlerine tabi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkili, tüzel kişiliğe sahip olacak.

-YENİ BİR AKM BİNASI YAPILACAK-

Beyoğlu ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak, yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer belediye ve Hazine arazilerinden oluşacak alanlar katılarak, yeni bir Atatürk Kültür Merkezi binası yapılacak.

Yine İstanbul'un Eyüp ilçesindeki Rami Kışlası, İstanbul Kütüphanesi olarak düzenlenecek.

-İTO VE İSO DA PARA AKTARACAK-

Projeyle ilgili harcamalar, ulusal bir banka nezdinde açılan özel hesaptan karşılanacak. Özel hesabın gelirleri; İstanbul İl Özel İdaresinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2008, 2009 ve 2010 bütçelerine her yıl bu amaçla konulacak ödenek ile İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında aktarılacak tutarlardan oluşacak.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışından sağlanacak yardım ve bağışlar dışında, sponsorluklarla, ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' logo ve isim hakkının kullanımından da gelir elde edilecek.

Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, satım, kira ve her türlü işlemlerde Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Tasarının görüşmelerinin 31 Ekim Çarşamba günü tamamlanması durumunda Genel Kurul, 1 Kasım Perşembe günü uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri görüşecek. Genel Kurul, Çarşamba ve Perşembe günleri 15.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.

-KOMİSYONLAR-

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 30 Ekim Salı günü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacak. Komisyon, bütçe ile ilgili ilk toplantısında tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri yapacak.

İçişleri Komisyonu 31 Ekim Çarşamba günü, Artvin'in Yusufeli ilçesinin merkezinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile İller Bankası hakkındaki kanun tasarılarını ele alacak. AB Uyum Komisyonu da aynı gün Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki tasarıyı görüşecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da 1 Kasım Perşembe günü toplanarak Şırnak'ın Beşağaç köyünde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının yaptığı katliamla ilgili raporu değerlendirecek.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu da Perşembe günü Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısını ''tali komisyon'' sıfatıyla ele alacak.

-KİT DENETİMİ-

TBMM KİT Komisyonu da bu haftadan itibaren denetim çalışmalarına başlayacak. Komisyon, 31 Ekim Çarşamba günü Türkiye Kalkınma Bankası, 1 Kasım Perşembe günü de Ziraat Finansal Kiralama A.Ş'nin 2005 yılı hesaplarını görüşecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious