TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?.36422
  • Giriş : 27.07.2008 / 15:38:00
  • Güncelleme : 27.07.2008 / 15:13:02

TBMM, bu hafta gündemindeki tasarı ve teklifleri yasalaştırmak için mesai yapacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurulunda, bu hafta, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşülmesi bekleniyor.
Tasarı, özellikle 2008 yılının başından itibaren yapım işlerinin imalatında kullanılan malzemelerin dünya piyasalarındaki fiyatlarının önemli oranda artışından dolayı, 31 Mayıs 2008 tarihinden önce Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan imalat işlerinin tamamlanabilmesini teminen, bu malzemeler için fiyat farkı esas ve usullerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini öngörüyor.

Genel Kurulda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kurulması Hakkında Kanunda değişiklik öngören yasa tasarısının da görüşülmesi bekleniyor.

Tasarıya göre, görev ve yetkileri yeniden belirlenen Bilim Kurulu, belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından, biri bilim kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayı belirleyerek Başbakana sunacak. Başbakan bu adaylardan birini seçerek başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif edecek ve bu kişi Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Bilim kurulu üyelerinin görev süresi dört yıl olacak. Üyeliği sona eren üye, dört yıllık bir dönem daha seçilebilecek. Sermayesinin yarısından fazlası TÜBİTAK'a ait olan şirketler, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek.

Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ), 258 bin 186 metrekarelik alanının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrini öngören tasarı da Genel Kurulda görüşülecek tasarılar arasında yer alıyor.

-İKİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR-

İzmir'de ''Gediz'', Gaziantep'te ''Gazikent'' adıyla iki vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarının da Genel Kurulda ele alınması bekleniyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, 30 Temmuz Çarşamba günü, Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

TBMM AB Uyum Komisyonu da 29 Temmuz Salı günü toplanarak, gündemindeki tasarı ve teklifleri ele alacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*