TBMM'de bu haftanın konuları neler?

TBMM'de bu haftanın konuları neler?.36422
  • Giriş : 26.04.2009 / 14:17:00
  • Güncelleme : 26.04.2009 / 14:22:31

Bu haftanın en önemli konularının başında, Gelir Vergisi Kanunu var.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bu haftanın en önemli konularının başında, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı yer alıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çarşamba günü ele alınacak tasarıya göre, işsizlik tazminatı, gelir vergisinden muaf olacak. KOBİ'lerin, 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmelerinden doğan kazançları, Kurumlar Vergisinden müstesna tutulacak.

Türkiye Kızılay Derneğine yapılan yardım ve bağışlar, gelir vergisinden indirilecek.

Kooperatiflerin konut teslimleri, 2010'dan itibaren genel KDV rejimine tabi olacak.

Yatırımcılara, 31 Aralık 2011'e kadar tamamlanmak üzere en az 200 milyon liralık yatırım için ithal edilen makine ve teçhizatın KDV'si, 3 aylık dönemler itibariyle iade edilecek.

Depo işletmesine teslim edilen tarım ürünleri için, ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar vergisinden muaf olacak.

-TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDAKİ MAYINLARIN TEMİZLENMESİ-

TBMM Genel Kurulunda da bu hafta Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek, toprakların tarıma açılmasını öngören kanun tasarısı ele alınacak.

Tasarı, iki ülke kara sınırında bulunan anti personel-anti tank mayınları ile patlamamış mühimmatın temizlenmesini, imha edilmesini, böylece elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmasını düzenliyor.

Mayın temizleme ihalesi ile danışmanlık hizmeti alınması işlemleri, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak, Maliye Bakanlığınca yürütülecek.

Mayın temizleme ihalesi, Hazineye ait veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük oluşturan Hazine'ye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacak.

Ayrıca söz konusu alanda bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek. Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek.

Maliye Bakanlığı, ihale komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esasları belirleyecek.

Mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.

Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların 1 yıllık kira bedeli esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Genel Kurulda, ayrıca, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa tasarıları da görüşülecek.

TBMM Adalet Komisyonu, 29 Nisan Çarşamba günü Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısını görüşecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*