TBMM'de Tanık Koruma Kanunu tasarısı ele alınacak

  • Giriş : 23.12.2007 / 11:06:00

TBMM Genel Kurulu, bu haftaki çalışmalarına görüşmeleri daha önce yarım kalan Tanık Koruma Kanunu tasarısını ele alarak başlayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Genel Kurulda, temel kanun olarak görüşülmeye başlanan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 25 Aralık Salı günü bitirilmesi planlanıyor.

Geçen dönem Genel Kurulda görüşülemeyen ve Hükümet tarafından yenilenen, tanıkların kimliğinin saklı tutulması ve güvenliğinin sağlanmasına olanak tanıyan tasarıya göre, koruma tedbirleri ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı 10 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı 2 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda tanıklık yapanlar yönünden uygulanacak.

İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk ve mağdurlar, mahkemede dinlenenlerin nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üst soy veya alt soyu, ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın ilişki içinde olduğu kişiler, tanık koruma kapsamına alınacak.

-TANIK KORUMA TEDBİRLERİ-

Tanıkların, kimlik ve adres bilgileri kayda alınarak gizli tutulacak ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin, ayrı bir adres tespit edilecek.

Tanık koruma programı kapsamında olan kişiler, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan ya da ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenilecek.

Tanık koruma programındaki kişilere, fiziki koruma sağlanacak.

Adli sicil, askerlik, vergi, nüfus, diploma, pasaport, sosyal güvenlik gibi belgeler değiştirilecek ve yeniden düzenlenecek.

Koruma altına alınan kişilerin taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik tedbirler getirilecek.

Geçici olarak geçimini sağlaması amacıyla maddi yardımda bulunulacak; koruma altındaki kişi çalışıyorsa işyeri ya da iş alanı değiştirilebilecek. Öğrenim görenin devam etmekte olduğu her türlü eğitim ve öğretim kurumunu değiştirmesi sağlanacak. Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici olarak başka bir ülkeye yerleştirilebilecek.

Fizyolojik görünümünün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacak.

Tanık koruma tedbiri kararları, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından; kovuşturma evresinde ise mahkemece verilecek.

-LPG İSTASYONLARI-

Genel Kurulda 26 Aralık Çarşamba günü LPG istasyonlarının imar izni almaları için tanınan sürenin 2 yıl uzatılmasını öngören kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Teklif, 31 Aralık 2007 tarihinde sona erecek süreyi 31 Aralık 2009'a kadar uzatıyor.

Meclis, 27 Aralık Perşembe günü de gündemin ön sıralarında bulunan uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri görüşecek.

Genel Kurulun bu hafta 15.00-19.00 saatleri arasında çalışması bekleniyor.

-KOMİSYONLAR-

TBMM Adalet Komisyonu, 26 Aralık Çarşamba günü Türk Ticaret Kanunu Tasarısını görüşecek.

AB Genel Sekreterliği, TBMM AB Uyum Komisyonuna 27 Aralık Perşembe günü ''AB-Türkiye İlişkilerinde Son Gelişmeler'' konulu bir sunum yapacak.

Küresel ısınma ve su kaynakları konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da aynı gün öğretim üyelerini dinleyerek çalışmalarını sürdürecek.

-SOSYAL GÜVENLİK-

Yürürlüğü 1 Haziran 2008 tarihine ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarıyla ilgili oluşturulan TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, tasarı üzerindeki çalışmalarına 25 Aralık Salı günü devam edecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious