TBMM'deki bütçe görüşme takvimi belirlendi

TBMM'deki bütçe görüşme takvimi belirlendi.22073
  • Giriş : 27.11.2007 / 14:22:00

TBMM Danışma Kurulu, 2008 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimini belirledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Danışma Kurulu; TBMM Başkanı Vekili Nevzat Pakdil başkanlığında, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla toplandı. Toplantıda, 2008 yılı bütçe takvimi ile konuşma süreleri tespit edildi.
Danışma Kurulu önerisine göre, bütçe görüşmelerine 4 Aralık Salı günü başlanacak, 14 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Genel Kurul, bütçe için her gün saat 11.00'de toplanacak, saat 13.00-14.00 arasında ara verdikten sonra günlük program tamamlanıncaya kadar çalışacak. Genel Kurul, bütçe üzerindeki son konuşmaların yapılacağı 14 Aralıkta saat 10.00'da toplanacak.
Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar (Hükümet sunuş konuşması hariç) için 1'er saat, kişisel konuşmalar ise 10'ar dakika verilecek. Gruplar, kendilerine tanınan süreyi birden fazla konuşmacı için kullanabilecek.
Kamu idarelerinin bütçe görüşmeleri 14 turda tamamlanacak. Görüşmelerde, her turda gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 35'er dakika, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Kişisel konuşmalarda her turda biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilecek, bir üyenin sadece bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı yaptıracak.
Her turda soru cevap işlemi 15 dakikada tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1'er saat, kişisel konuşmalar için ise 10'ar dakika verilecek.
Bütçe takvimi
2008 yılı bütçe görüşmeleri, 4 Aralık Salı günü başlayacak. Hükümetin sunuşunun ardından gruplar, bütçenin tümü üzerinde konuşacak.
TBMM, RTÜK, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bütçeleri 5 Aralık Çarşamba günü 1. turda, Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığının bütçeleri 2. turda ele alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürülüğü bütçeleri 6 Aralık Perşembe günü 3. turda; DPT, TÜİK, SPK, BDDK, GAP, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ise aynı gün 4. turda görüşülecek.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ile TODAİ bütçeleri 7 Aralık Cuma günü 5. turda; Hazine Müsteşarlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, TÜBA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bütçeleri ise aynı gün 6. turda görüşülecek.
SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Aralık Cumartesi günü 7. turda; Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri aynı gün 8. turda ele alınacak.
Görüşmeler, 9 Aralık Pazar günü yapılacak 9. turda; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, YURTKUR ile 85 üniversitenin bütçeleriyle sürecek. 10 Aralık Pazartesi günü yapılacak 10. turda Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşları, aynı gün 11. turda ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlıkların bağlı kuruluşlarının bütçeleri görüşülecek.
Adalet Bakanlığı, Danıştay, Yargıtay, Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçeleri 11 Aralık Salı günü yapılacak 12. turda; Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ise aynı gün 13 turda ele alınacak.
Bütçe görüşmeleri, 12 Aralık Çarşamba günü yapılacak 14. turda Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Gelir Bütçesiyle devam edecek.
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarılarının maddeleri, 13 Aralık Perşembe günü görüşülecek.
Meclisin bütçe maratonu, 14 Aralık Cuma günü bütçe üzerindeki son konuşmalarla sona erecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious