TBMM’den bir karar daha

  • Giriş : 30.06.2006 / 00:00:00

Hakim ve savcıların maaşlarında yeni düzenleme yapan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hakim ve Savcılar Kanununda değişiklik yapan yasaya göre, hakim ve savcıların aylıkları, en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarı kıstas alınarak belirlenecek.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı düzeyinde maaş alacak. Diğer hakim ve savcılar da Başbakanlık Müsteşarının maaşının yüzde 41’i ile yüzde 86’sı arasında değişen oranlarda aylık alacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına Başbakanlık Müsteşarının yüzde 100’ü, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ve Danıştay birinci başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına yüzde 86’sı, Yargıtay ve Danıştay üyelerine yüzde 83’ü kadar ödeme yapılacak.

Diğer hakim ve savcıların maaşlarının belirleneceği oranlar da şöyle:

Birinci sınıf hakim ve savcılara yüzde 79’u, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara yüzde 65’i, birinci derecede bulunan diğerhakim ve savcılara yüzde 55’i, ikinci derecede bulunan hakim ve savcılara yüzde 53’ü, üçüncü derecede bulunan hakim ve savcılara yüzde51’i, dördüncü derecede bulunan hakim ve savcılara yüzde 49’u, beşinciderecede bulunan hakim ve savcılara yüzde 47’si, altıncı derecede bulunan hakim ve savcılara yüzde 45’i, yedinci derecede bulunan hakim ve savcılara yüzde 43’ü, sekizinci derecede bulunan hakim ve savcılarayüzde 41’i.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanının maaşı 4 bin 691, Yargıtay ve Danıştay Başsavcısının 4 bin 596, Adalet Müsteşarının 4 bin 121, 1. sınıf hakimin 3 bin 740, 1. sınıfa ayrılmış hakimin maaşı 3 bin 65, en düşük maaş olan hakim adayınınki ise 1737 YTL olacak.

YARGI ÖDENEĞİ

Ayrıca hakim ve savcılara, ödenmekte olan brüt aylıklarının yüzde 10’u oranında yargı ödeneği verilecek. Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri 15 günü aşarsa, bu günlere isabet eden yargı ödeneği yüzde 50 eksik ödenecek.

Hakim ve savcı adaylarına ise kıstas aylığın yüzde 25’i oranında ek ödeme yapılacak.

Adalet müfettişlerine de brüt aylık tutarlarının yüzde 5’i oranında ek ödeme verilecek.

HAKİM VE SAVCILARA BİLGİSAYAR

Hakim ve savcılara, görevlerinde kullanmak üzere zati demirbaş olarak 1 bilgisayar verilecek. Bilgisayarların hakim ve savcılara verilmesi ve devrine ilişkin usul ve esaslar, Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Adalet Bakanlığınca belirlenecek. Askeri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakim ve savcılar, 1. sınıfa yükseldikten sonra, bu sınıfta 3 yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olmaları şartıyla bu yasadan yararlanacak.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisi kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personele, ayda 50 saati aşmayacak şekilde, fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında,Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin 3 katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilecek.

Yasa, 15 Temmuzda yürürlüğe girecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious