TBMM'nin 2001 yılı su raporu

TBMM'nin 2001 yılı su raporu.22073
  • Giriş : 13.08.2007 / 22:52:00

Türkiye'nin bugünlerde yaşadığı su sorununun, 2001 yılında Meclis gündemine geldiği, bu konuda komisyon kurulduğu ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı raporda ise Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunların ortaya çıkacağının işaretleri verilirken, "Türkiye su zengini bir ülke değil. Ülkemiz gerekli önlemler alınmadığı takdirde, yakın gelecekte su sorunları yaşamaya aday ülke konumundadır" uyarısında bulunuldu.
Meclis Araştırma Komisyonu'nun, 4 ay çalışarak hazırladığı ve ayrıntılı çözüm önerileri bulunan 141 sayfalık raporun sonuç bölümünde, Türkiye'nin, su zengini bir ülke olmadığına vurgu yapılarak, "Türkiye, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, yakın gelecekte su sorunları yaşamaya aday ülke konumundadır" görüşüne yer verildi. Raporda, su kaynaklarının kontrol edilememesi, bilinçsiz kullanılması ve kirlenmesi, yağışların bölgelere göre dengesiz dağılımı, su kaynaklarının uzun vadeli planlamalar yerine, bölgesel, bağımsız ve kısa vadeli projelerle kullanıma açılmasının su sıkıntısına ve israfına neden olduğu belirtilerek, "Türkiye'nin gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için suyla ilgili projelerin kalkınma hedefleri doğrultusunda zamanında tamamlanarak akılcı kullanılması gerekmektedir" görüşüne yer verildi.

Raporun öneriler bölümünde, su kaynaklarının rasyonel kullanımı için ilgili kurumların taşra teşkilatlarının idari sınırlarının havza büyüklüğü dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiği kaydedildi. Su ve Toprak Konseyleri kurulmasının önerildiği raporda, tarımsal su kullanımında tasarrufa gidilmesi istendi. Raporda, toplam sulanabilir alanların yüzde 25'lik bir bölümünde damla sulama yöntemine geçilmesinin yüzde 40 oranında su tasarrufu sağlayacağı kaydedildi. Sulanabilir alanların yüzde 95'inin 'yüzey sulaması' yöntemiyle sulandığı belirtildiği raporda, sadece yüzde 5'inde yağmurlama veya damlama yönteminin kullanıldığı tespitine yer verildi. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için kirletilen suların kirletenler tarafından arıtılarak geri dönüşünün sağlanması istenen raporda, suyu kirleten öder prensibi benimsenmesi ve bu konuda caydırıcı önlemler alınması istendi.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan suyun kullanıcılara bedeli karşılığında verilmesinin istendiği raporda, sulama işletmeciliğinde devletin hakimiyeti kaldırılarak, şebekelerin, örgütlü kuruluşlara devrinin hızlandırılması önerisine yer verildi. Rapor daha sonra Genel Kurul'da görüşülemeden arşivdeki raflara kaldırıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious