TBMM'ye yeni uygulamalar geliyor

TBMM'ye yeni uygulamalar geliyor.36422
  • Giriş : 25.08.2008 / 11:26:00

TBMM yeni yasama yılına yeni iç tüzük değişikliğini uygulayarak girecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM'de, iç tüzük değişikliğinde ve Meclis'in fiziki yapısında uygulanmaya başlanan değişiklikler hayata geçmeye başladı. Meclis kampüsü içinde yeni halkla ilişkiler binasının inşaat çalışmaları devam ederken, Meclis'i gizli kameralarla koruma projesi kapsamındaki çalışmalara da hız verildi.

TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından hazırlanan ve 2. yasama yılında Anayasa Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen ve yeni yasama yılında da Genel Kurul'da görüşülecek olan yeni İç tüzük değişikliği pek çok yenilik getiriyor.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Meclis tarihinde ilk kez Genel Kurul'da katip üyeler yerine eğitimli spikerler görev yapacak. Genel Kuruldaki evrak okuma görevi, katip üyeler yerine Başkanlık Divanınca belirlenecek, spikerlik eğitimi almış görevliler tarafından yerine getirilecek.Sivil toplum kuruluşlarının yasama çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmaları sağlanacak. Komisyonlara, hükümet temsilcisi ve uzmanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağrılacak.

YASAMA FAALİYETLERİNE SİVİL TOPLUM ÖRGÜLERİ DE KATILACAK

Komisyonlara, hükümet temsilcisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağrılacak. Komisyonlar, gündemiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebilecekler.

Bütçe kesin hesap ve faaliyet raporlarının görüşülmesi de yeni esaslara bağlanıyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerini, kesin hesaplarını ve faaliyet raporlarını ilgili komisyonlara, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu ise İçişleri Komisyonuna gönderecek. Komisyonlar, bütçeler ve kesin hesaplarla ilgili görüşlerini iki ayrı rapor halinde kendilerine havale tarihinden itibaren 10 gün içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna iletecek.

ALT KOMİSYONLAR KURULACAK

İçtüzük değişikliğine göre; Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Bütçe" ve "Kesin Hesap" olmak üzere iki ayrı alt komisyon kurulacak. Bütçe alt komisyonu, bütçe kanunu tasarısı ve ekleri ile diğer komisyonlar tarafından idare bütçeleriyle ilgili hazırlanıp gönderilen raporları görüşecek.

Kesin hesap alt komisyonu ise kesin hesap kanunu tasarısı ve ekinde yer alan belgeleri, genel uygunluk bildirimini, Sayıştay raporları ile diğer komisyonlardan gelecek kesin hesap ve faaliyet raporları hakkındaki raporları ele alacak. Alt komisyonlar hazırladıkları raporları, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacaklar.

SAYIŞTAY RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay tarafından sunulan raporları, ilgili komisyonlara havale edilmesi için TBMM Başkanlığına sunacak.

Komisyonlar, kendilerine gönderilen raporlarla ilgili görüşlerini 30 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonuna iletecekler.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek. TBMM Başkanlığına sunulan Sayıştay raporları, genel görüşme konusu olacak. Genel Kurulda bu raporlar üzerinde siyasi parti gruplarına, komisyona, hükümete ve şahısları adına 2 milletvekiline söz verilecek.

Sayıştay tarafından sunulan, ancak yasama döneminin sonuna kadar Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ya da Genel Kurul'da görüşülmeyen raporlar hükümsüz sayılacak

MECLİS GİZLİ KAMERALARLA KORUNUYOR

Meclis tarihinde ilk kez yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. Meclis'in yeni güvenlik sistemi ile ilgili çalışmalara devam ediliyor. Güvenlik sistemi çerçevesinde Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, İdare amirleri, Komisyon başkanları ve milletvekili makam odaları gibi özel çalışma hayatına yönelik alanlar kapsam dışı bırakılırken, iktidar ve muhalefet iç kulislerine de kamera yerleştirilmeyecek. Ancak, bu bölümler dışında Meclis'in her tarafına kameralar yerleştirilmeye başlandı. Meclis, 24 saat kamera sistemiyle korunacak.

YENİ BİNALAR

Milletvekillerinin daha rahat çalışmalarını sağlayacak yeni 40 metrekarelik odaların yapım inşaatı çalışmalarının da yeni yasama yılıyla birlikte çalışmalarına hız verecek. 8 katlı olarak planlanan binanın 1, 2 ve 3. katlarında milletvekilleri hizmet ofisleri ve çeşitli toplantı salonları yer alacak. Binanın alt zemin katında yer alacak olan Doktorluk biriminin Dikmen Caddesi'nden ayrı bir girişi olacak. Yine aynı katta komisyon ve eğitim salonları, yemek salonları, banka, lostra, kuaför ve spor merkezinin bulunduğu bir sosyal alan yer alacak. Garaj olarak planlanan 1, 2 ve 3. bodrum katların bir bölümünde 512 araçlık bir otopark yer alacak. Komisyon odaları AB müktesebatına uygun hale getirilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*