TEDAŞ uluslararası ihaleye çıkıyor

TEDAŞ uluslararası ihaleye çıkıyor.10243
  • Giriş : 08.07.2009 / 19:07:00

TEDAŞ, Elektrik Dağıtım Şebekeleri İyileştirme Projesi kapsamında, çeşitli il merkezlerinde yapılacak olan elektrik dağıtım şehir şebekeleri işi için uluslararası ihale duyurusunda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruda, uluslararası ihale ilanı, Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki il merkezlerinde yapılacak olan AG-YG (OG) elektrik dağıtım şebekeleri 2. safha. 2. grup yapım işi olarak belirtildi.

İhale ilanında, Dünya Bankasından Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesi İyileştirme Projesi'nde kullanılmak üzere bir kredi alındığı, kredi dilimlerinin bir bölümünün Türkiye Elektrik Dağıtım Şebeke İyileştirme Projesi 2. Safha 1. Grup kapsamındaki ödemeler için kullanılacağı belirtildi.

Buna göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, ihale dokümanlarında belirtilen projenin yapımı için teklif sahiplerini kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etti. Duyuruya göre 2. safha, 2. grup değişik il merkezlerindeki 5 sözleşme paketinden oluşuyor.

Teklif sahipleri, 2. grup içerisinde yer alan paketlerden yeterli olduklarını düşündükleri her pakete teklif verebilecek. İhaleler, toplamda işveren için en düşük maliyeti sağlamak kaydıyla bir veya daha fazla paket için istenen şartları sağlayan teklif sahiplerine verilecek.

Teklif verme, Dünya Bankasının ilgili yönetmeliğinde belirtilen uluslararası rekabete dayalı teklif verme usullerine göre yapılacak ve yönetmeliklerde belirtilen ülkelerden tüm teklif sahiplerine açık olacak.

Grup içerisinde yer alan paketlerin yapım yerleri, tamamlanma süreleri ve her bir pakete ilişkin yeterlik kriterleri ihale dokümanı içerisinde verilecek, ayrıca www.tedas.gov.tr adresinden görülebilecek.

Teklif sahipleri, daha fazla bilgi almak ve teklif belgelerini incelemek için 09.00-12.00 saatleri arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetim ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına başvuracak.

Teklif sahipleri söz konusu adrese yapacakları yazılı başvuru ile her türlü vergiler dahil 2 bin 200 TL veya bin avro tutarında geri ödenemez meblağ karşılığı ihale dokümanını temin edebilecek.

Öte yandan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Haberleşme Müdürlüğü de Gaz Sektörü Geliştirme Projesi kapsamında Erzincan Kompresör İstasyonu yapım işi için ilgilileri teklif vermeye davet etti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*