Teknik açıdan kaç türlü Kuran okunabilir

Teknik açıdan kaç türlü Kuran okunabilir.9423
  • Giriş : 16.03.2009 / 15:41:00

Özgür-Der Antalya Temsilciliği’nin her ay düzenlediği seminerlerin bu ayki konusu “Kur’an Okuma Biçimleri” idi. Seminerin sunumunu Eğitimci Yazar Dr. Murat Kayacan yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Dr. Murat Kayacan konuşmasının ilk bölümünde “Teknik açıdan Kur'an'ın okuma biçimlerini” inceledi. Teknik açıdan Kur'an'ı Okuma Biçimleri'nin altıya ayrılabileceğini ifade eden Kayacan bu biçimleri şöyle sıraladı:

1-Analitik Okuma

2-İcmali Okuma

3-Karşılaştırmalı Okuma

4-Konulu Okuma

5-Nuzül Sıralı Okuma

6-Kelime çözümlemesi yaparak Okuma

Kayacan, her başlığı ayrı ayrı açıkladıktan sonra “Saydığımız tekniklerden gereksinime, zamana ve mekana göre birisi veya birkaçı kullanılabilir. Bir okuma biçimini diğerinden kalın çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Her birisi diğeri için faydalı bir birikim oluşturmaktadır. Kur'an'ın tek tarz okunmasının faydaların tümünü elde etme fırsatı vermeyeceğini söylemek mümkündür.” diyerek konuşmasının 2.Bölümüne geçti.

2. bölümde yaklaşım açısından Kur'an'ın okuma Biçimlerine değinen Kayacan ilk önce “Taklitçi Okuma” dan bahsetti. Peygamberin beşer oluşundan memnun olmayan “taklitçi okuma”nın vahye yaklaşımını “aklı devre dışı bırakarak” olduğunu söyledi. Kayacan devamla taklitçilere göre, “Kur'an kültürel bir metindir, Kur'an'ın çevresinde oluşmuş ancak hurafelere karışmış kültürü ölçü alır. Çünkü Kur'an-ı Kerim merkezli iman ve hayat riskli, kültürel din ise ticari olarak iyidir.” dedi.

Daha sonra “Modernist Okumalara” değinen Kayacan, modernist okumaları da üçe ayırdı:

- Hint Modernistler

- Mısır Modernistler

- Çağdaş Modernistler

Kayacan, “Modernist okuma biçimi İslâm'ın ilk zamanlarındaki saflık ve dinamizmini yeniden hayata geçirerek, Müslümanların hayatlarındaki durgunluğu, geriliği, zayıflık ve meskeneti ortadan kaldırma” iddaları ile yola çıktıklarını söyleyerek ancak modernistler arasında çok da kalın çizgiler olmadığını, kiminin modernist gördüğünü bir başkasının ıslahatçı görebileceğini söyledi.

Kayacan "Modern okumalara Seyyid Ahmet Han, Muhammed Ebu Zeyd, Hasan Hanefi ve Fazlurrahman gibi düşünürlerden örnekler vererek yapılan yorumlar ne kadar değişik olursa olsun Kur'an ile çelişmiyorsa kabul edilebilir" dedi.

Dr. Murat Kayacan programın son bölümünde de “Tasavvufi Okuma” konusuna değinerek İbnu'l Arabi ve Said Nursi'den bahsetti. İbnu'l Arabi'in “Vahdet-i Vücüd” felsefesini eleştiren Kayacan, Arabi'nin “Eğer onlar (Nuh'un kavmi) Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Nesr putlarına tapmayı terk etselerdi, Hak'tan cahil olurlardı. Çünkü Hakk'ın her mabudda bir vechi vardır. Her tapılan şeyde Allah'tan başkasına tapılmamıştır.” yorumunun kabul edilebilir bir yanının olmadığını ifade etti. Said Nursi'nin ebced ve cifri kulanarak Kur'an'ı Kerim'in bazı ayetlerini, kendinden ve eseri “Risaleyi Nur” dan bahsettiğini ifade etti. Ayrıca Nursi'nin “Kanaate itiraz edilemez.” demesi kendi yorumlarını sorgulanamaz bir konuma taşıdığını ve dolayısıyla da eserine de “kutsallık” atfetmiş olduğunu dile getirdi.

Dr. Murat Kayacan daha sonra dinleyicilerin sorularını da cevaplandırarak programını bitirdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*