Telekom davasında 'karışıklık' nedeniyle hata yapılmış

  • Giriş : 23.03.2008 / 00:18:00
  • Güncelleme : 22.03.2008 / 23:46:03

İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi’nde sabit ücret ile ilgili davanın gerekçeli kararında hata olduğu bildirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

HABER AKTÜEL - Türk Telekom'un sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi’nde sabit ücret ile ilgili dün sonuçlanan davada “duruşma sırasındaki karışıklık nedeniyle sehven” hata yapıldığı belirtildi. Duruşmadaki hatanın anlaşılması ile birçok tüketicinin şikayet ettiği 'sabit ücret'in yasal olduğu belirtildi.

Türk Telekom'un sitesinde yayınlanan açıklamanın tamamı....

Bugün basında yer alan haberlerde Türk Telekom’un sabit ücret uygulaması ile ilgili davanın tüketici lehine sonuçlandığı belirtilmiştir. İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi tarafından hazırlanmış ve davanın şirketimiz aleyhine sonuçlandığının hata ile belirtildiğini bildiren Gerekçeli Karar bugün şirketimize ulaşmıştır.

Konuya açıklık getirmek ve daha önce de birçok kez açıkladığımız gibi, şirketimizin tarifelerinin bir parçası olan sabit ücretin yasal bir uygulama olduğunu bir kez daha hatırlatmak adına, Gerekçeli Karar’ı dikkatinize sunmak isteriz:

“... 406. sayılı telgraf ve telefon yasası ve taraflar arasında düzenlenen telefon abone sözleşmesine dayalı olarak telefon abonesinden her ay sabit ücret alınması usul ve yasaya uygun Beykoz Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 14.01.2008 tarihli kararı, 406.sayılı telgraf ve telefon yasası hükümlerine aykırı olduğundan, karara yönelik itirazın kabulüne Beykoz Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 2008/1 sayılı 14.01.2008 tarihli kararının iptaline karar vermek gerekir iken, duruşma sırasındaki karışıklık nedeniyle sehven davanın reddine şeklinde karar tefhim edildiği anda hatanın farkına varılmış ise de hüküm sonucu duruşma tutanağına geçilerek okunduğundan duruşma tutanağı imzalanmamış olsa da tefhim edilen hüküm sonucundan geri dönmek mümkün olmamıştır.”…

Gerekçeli kararda da açıkça belirtildiği gibi sabit ücret alınması 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa uygundur. Mahkeme tarafından davanın şirketimiz aleyhine sonuçlandığının mahkemede meydana gelen karışıklık nedeniyle ve hata ile belirtildiği, şirketimizin sabit ücret almakta haklı olduğu ve Yargıtay’a başvuru yolunun açık olduğu gerekçeli kararda açıklanmıştır. Hata sonucu verildiği mahkemesince de kabul edilen bu kararla ilgilli gerekli hukuki adımlar şirketimiz tarafından atılacaktır. İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi, gerekçeli kararında neden sabit ücretin hukuka uygun olduğunu detaylarıyla açıklamıştır. Kararın hata ile ret şeklinde yazılmış olduğu bu açıklamalardan da kolayca anlaşılabilir. Üstelik İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi sözkonusu davanın hemen ardından aynı gün görülen aynı Hakem Heyetince verilmiş aynı nitelikte sabit ücret nedeniyle açılmış benzer bir davada Türk Telekom lehine karar almıştır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious